8.3.2017

Ammattikorkeakoulujen innovaatiotoimintaa on vauhditettava uusin panoksin

novia 20160912 005 vari

On aika uudistaa suomalaista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää. Ammattikorkeakoulut esittävät, että hallitus panostaa ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis-, ja innovaatiotoimintaan vuosina 2017 – 2020.

Suomi tarvitsee uusia panoksia erityisesti ammattikorkeakoulujen TKI- osaamisen hyödyntämiseen. Kansal-liset rahoitusinstrumentit ammattikorkeakoulujen innovaatiotoimintaan ja soveltavaan tutkimukseen ovat olemattomat.

Yritykset ovat ammattikorkeakoulujen keskeisiä yhteistyökumppaneita ja hyödynsaajia TKI- toiminnassa. Panostukset ammattikorkeakoulujen TKI- toimintaan näkyvät käytännössä yritysten kilpailukyvyssä ja osaamisessa.

Arene esittää hallituksen kehysriiheen innovaatioekosysteemejä tukevaa Innovaatiopakettia:

1. Innovaatioekosysteemi rahoitus, 50 milj. euroa; korkeakoulujen ja työ- ja elinkeinoelämän tutki-mus- ja kehitystyön tavoitehakuisen tutkimuksen sekä kokeilujen ja innovaatioiden vahvistamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä.

2. Innovaatioseteli- kokeilun vakinaistaminen ja laajentaminen, 20 milj. euroa; myös mikroyritykset ja alkavat yritykset on pidettävä rahoituksen piirissä.

3. Suomen Akatemian Strategisen Tutkimuksen Neuvoston rahoituksen suuntaaminen, 20 milj. euroa: rahoituskriteereissä painokkaammin huomioon tutkimus- ja kokeilulähtöinen ilmiöpohjainen strateginen tutkimusrahoitus, jossa myös ammattikorkeakoulujen osaaminen tutkimustoiminnassa (erityisesti kokeellisissa menetelmissä) tulee vahvemmin kansallisesti ja kansainvälisesti hyödynnettyä.

Arene tukee Suomen koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikan uudistamista. Kansainväliset vertailut osoittavat, että Suomi on jäämässä jälkeen sekä nuorten että työikäisen väestön osaamisessa ja koulutus-tasossa.

Arene esittää, että Suomi panostaa ammattikorkeakoulututkintoihin ja ylempiin ammattikorkeakoulutut-kintoihin, joista valmistuneet työllistyvät erittäin hyvin.

Arene on esittänyt rohkean vision maailman parhaasta korkeakoululaitoksesta www.arene.fi/fi/ammattikorkeakoulut/vaikuttavuus/rake-selvitys. Visiossa tunnistetaan ammattikorkea-koulujen vahvuudet, mm. tutkintojen työllistävyys sekä aluekehitystä uudistava, ratkaisukeskeinen tutki-mus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta. Ammattikorkeakoulut osallistuvat aktiivisesti Suomen korkeakou-lutuksen ja tutkimuksen vision valmisteluun OKM:n käynnistämässä visiotyössä.

Arene ry
Tapio Varmola, puheenjohtaja, rehtori
Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja

Siirry "Uutiset"-sivulle