Tietoa Noviasta

Korkealaatuinen ammattikorkeakoulu

Noviassa on 4 500 opiskelijaa ja noin 300 työntekijää, jotka kouluttavat kovatasoisia ammattilaisia elinkeinoelämän tarpeisiin. Novia osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen kehitykseen. Haluamme nähdä opiskelijoidemme kasvavan ammatillisessa roolissaan ja antaa heille tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista. Tarjoamme monenlaisia täydennyskoulutusmahdollisuuksia myös jo työelämässä oleville. Tuemme osaamisen jatkuvaa kehittämistä tarjoamalla TKI-työtä, johon osallistuvat niin opiskelijat kuin henkilöstökin. Tarjoamme ruotsin- ja englanninkielistä koulutusta monella eri alalla.

Novia on Suomen suurin ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu. Koulutuspaikkakuntia ovat Vaasa, Turku, Raasepori ja Pietarsaari.

Novialla voit opiskella ammattikorkeakoulututkinnon ja ylempi AMK-tutkinnon ruotsin- ja englanninkielisessä koulutusohjelmissa Bachelor's degree ja Master`s Degree. Ammattikorkeakoulututkinto vastaa kandidaatin tutkintoa, ja se on kansainvälisesti verrannollinen Bachelor's/Master`s degree -tutkinnon kanssa. Novia tarjoaa myös erikoistumis- ja täydennyskoulutusta sekä avoimia ammattikorkeakouluopintoja.

Ammattikorkeakoulu Novia perustettiin 1.8.2008, kun Yrkeshögskolan Sydväst ja Svenska yrkeshögskolan liitettiin yhteen. 

Rehtori ja vararehtori

President and CEO Örjan Andersson, phone +358 50 527 2286, orjan.andersson@novia.fi, Wolffintie 31, Vaasa
Vice-President Eva Sandberg-Kilpi, phone +358 44 449 8251, eva.sandberg-kilpi@novia.fi, Raseborgsvägen 9, Ekenäs

Novialle myönnetyt laatuleimat

Ensimmäisena korkeakouluna Suomessa, Novian laadunvarmistusjärjestelmä sai vuonna 2019 Karvi:n uuden auditointimallin 2018-2024 mukaisen laatuleiman. Auditointi on voimassa kuusi vuotta. 

ISO 9001 DNV-GL auditoitu korkeakoulu.

Yrkeshögskolan Novia pähkinänkuoressa

 • Käytännönläheistä koulutusta ja tutkimusta, moderni ja ainutlaatuinen korkeakoulu
 • 4 500 opiskelijaa 54:stä eri maasta
 • noin 300 työntekijää
 • Modernit oppimisympäristöt
 • Mahdollisuudet kansainväliseen vaihtoon ja työharjoitteluun ulkomaille
 • Käytännönläheistä ja ​​yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimus-ja kehitystoimintaa
 • Campuksia Vaasassa,Turussa, Raaseporissa ja Pietarsaaressa

Visio, profiili, missio, arvot - Novian strategia 2030

 • Novia on dynaaminen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa korkealaatuista koulutusta sekä työelämää tukevaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Novia on jatkuvan oppimisen johtava toimija.
 • Novia on vahvuusalueillaan edelläkävijä Suomen ammattikorkeakoulujen joukossa sekä myös kansainvälisesti kilpailukykyinen ja menestyvä korkeakoulu.
 • Novialla on kansallinen rooli yhteistyön edistämisessä muiden Pohjoismaiden kanssa.


Profiili

 • Novia on opiskelija- ja työelämälähtöinen yrittäjähenkinen korkeakoulu, jonka erityisenä tehtävänä on osallistua aktiivisesti kaksikielisen Suomen ammattiosaamisen tuottamiseen ja kestävään yhteiskuntakehitykseen. Novia turvaa ihmisläheiset ruotsinkieliset palvelut.
 • Novia harjoittaa kulttuurisen ja kielellisen osaamisensa ansiosta kattavaa ja konkreettista yhteistyötä Pohjoismaissa. Novia pyrkii nivomaan Suomen vahvemmin pohjoismaiseen kulttuuriseen yhteisöön sekä edistämään elinkeinoelämän ja muun työelämän yhteistyötä.

Missio

Novia luo hyvinvointia alueellisen verkostoitumisen ja maailmanlaajuisen osaamisen avulla. Lakisääteisten tehtävien* lisäksi Novian erityistehtävänä on huolehtia kaksikielisen rannikkoseudun erityisistä työvoima- ja kehittämistarpeista koulutusalalla sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. * Ammattikorkeakoululain mukaisesti (2014/932 ja muutos 28.12.2018/1368)

Arvot

Osaaminen
• Keskitymme opiskelijoihin, oppimiseen ja laatuun.
• Vastaamme työelämän tarpeisiin asianmukaisella koulutuksella ja soveltavalla tutkimuksella.
• Tuemme jatkuvaa oppimista ja yksilön henkilökohtaista kehittymistä.
• Kehitymme jatkuvasti tehtävissämme ja arvostamme toistemme osaamista.

Sitoutuminen
• Painotamme ennakkoluulottomuutta, dynaamisuutta ja luovuutta kaikessa toiminnassamme. Takaamme korkeakoulun houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn jatkuvalla uudistumisella ja innovaatioilla.
• Opiskelijat, kollegat ja alumnit ovat uraauurtavia novialaisia.
• Edistämme yrittäjyyttä.

Kestävyys
• Opiskelu- ja työyhteisöämme leimaavat avoimuus, osallisuus, kunnioitus ja vastuullisuus.
• Ajattelumme on kansainvälistä, ja me työskentelemme kestävän kehityksen puolesta agenda 2030 mukaisesti.
• Edistämme tieteen ja tutkimuksen avoimuutta.