13.2.2011

Kulturproducentstuderande vid Novia ordnar internationellt evenemang i Potsdam, Tyskland

To Culture With Love. Management 2011.


Kulturproducentstuderande vid Novia ordnar internationellt evenemang i Potsdam, Tyskland. Hur vill du arbeta i framtiden?

To Culture With Love. Management är ett internationellt evenemang, som i år organiseras för andra gången av europeiska unga professionella från kulturbranschen. Årets evenemang ordnas 13-16.2.2011 i Potsdam i Tyskland. Arbetsgruppen består av unga från Tyskland, Tjeckien, Finland och Storbritannien. To Culture with Love är ett exempel på hur projektifierat lärande fungerar när det går som bäst.

Kulturproducentsstuderande från Novia har arbetat hela hösten på G18 med koncept och planering, för att sedan kunna möta andra studerande från t.ex. Humak både i Helsingfors men också i Potsdam. Fokus för årets To Culture With Love. Management ligger på internationellt utbyte och idéer för hur den projektbaserade arbetsmiljön inom fältet kunde utvecklas mera hållbar.

Programmet kommer att sätta igång med en Kick-Off med bl.a. Michelle Thorne, internationell projektledare för Creative Commons, där vi tar upp olika frågor kring arbetsförehållanden på kulturfältet. Vi besöker organisationer som är föregångare inom konst- och kulturfältet i både Potsdam och Berlin, och håller en BarCamp, där evenemangets deltagare står för innehållet. Programmet avslutas med presentationer av BarCamp-sessionerna och en inblick i evenemangets framtid.

To Culture With Love. Management har knappt en vecka innan evenemanget sätter igång 106 anmälda från 24 olika länder. Vi ser fram emot att diskutera frågor som: Hur vill vi arbeta i framtiden? Finns det sätt att göra en projektbaserad arbetsmiljö hållbar? Vilka utmaningar står vi inför då vi arbetar i en internationell kontext, inom olika nätverk och arbetsgrupper?

För mera information:
www.tcwlm.net
team@tcwlm.net

Siirry "Tapahtumat"-sivulle