Novia med på rekrydag vid Åbo yrkesinstitut

29
keskiviikkona, 29 tammikuuta 2020
10:00 — 14:00

Merkonomstuderande vid Åbo yrkesinstitut ordnar rekrydag, https://www.turkuai.fi/sv
Klockringaregatan 9-11, Åbo

Novia finns med under dagen, välkomna!