24.5.2016

Uudenlaisia ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita asiantuntijoita työelämää kehittämään

utbildning

Kutsumme teidät mukaan juhlimaan ensimmäisiä Turussa valmistuneita johtamisen ja palvelumuotoilun ylemmän ammattikorkeakoulun tutkonnon suorittaneita opiskelijoita. Syksyllä 2014 alkoi Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian yhdessä toteuttama ainutlaatuinen, englanninkielinen ylempi AMK Leadership and Service Design. Ensimmäiset maisterit ovat jo saaneet uudenlaisen tutkinnon, joka aikaisemman koulutuksen perusteella voi olla kulttuurin, liiketalouden tai matkailun ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Opiskelijoilla on eri koulutus-, työkokemus- ja kulttuuritausta, minkä myötä he saavat valmiudet työskennellä monikulttuurisissa ja moniammatillisissa työympäristöissä. Opinnot syventävät kykyä työskennellä johtamiseen liittyvissä tehtävissä eri organisaatioissa tai omassa yrityksessä. Soveltamalla palvelumuotoilun menetelmiä ratkaistaan erilaisten palveluiden kehittämiseen ja parantamiseen liittyviä haasteita.

Yhteistyö työelämän kanssa on tiivistä koko opintojen ajan, mikä hyödyttää yksityisiä ja julkisia palveluita tarjoavia organisaatioita. Näille tehtävät projektit ja opinnäytetyöt ovat monipuolisesti olleet teollisuuteen, kauppaan, hyvinvointiin ja työllistämiseen sekä kulttuuriin liittyvien palveluiden tutkimista ja kehittämistä.

Yhdyshenkilöt

Yrkeshögskolan Novia, Elina Vartama, elina.vartama@novia.fi, puh. 044 762 3220
Turun ammattikorkeakoulu, Ulla Seppälä-Kavén, ulla.seppala-kaven@turkuamk.fi , puh. 044 907 2138

 

logo inverterad red3turku amk rgb       

Siirry "Lehdistötiedotteet"-sivulle