31.8.2018

Turku saa korkeakouluopiskelijoilta arvosanan 8,7

Novia Henriksgatan Janica 6316

Opiskelijat viihtyvät Turussa erinomaisesti, selviää tuoreesta selvityksestä. Jopa 99 prosenttia opiskelijoista suosittelee Turkua opiskelukaupungiksi ystävilleen ja lähes yhtä moni kokee, että Turussa on hyvä asua ja elää. Kolme neljästä korkeakouluopiskelijasta haluaisi jäädä Turkuun asumaan myös opintojen jälkeen.

TUTUSTU KYSELYN TULOKSIIN
Opiskelijakaupunki Turku -kysely 2018

Tiedot käyvät ilmi Opiskelijakaupunki Turku -kyselystä, johon vastasi viime keväänä yli 2 000 turkulaista korkeakouluopiskelijaa.

– Upeaa, että opiskelijat viihtyvät kaupungissa ja haluavat jäädä tänne myös töihin. Teemme koko ajan työtä sen eteen, että positiivisen rakennemuutoksen alueelle tuomat työpaikat tunnetaan. Alueen hyvä vire avaa korkeakoulujen osaajille uusia mahdollisuuksia, johtaja Pekka Sundman Turun kaupungilta toteaa.

Ammattikorkeakouluopiskelijoista 60 prosenttia ja yliopisto-opiskelijoista 40 prosenttia uskoo löytävänsä koulutusta vastaavaa työtä alueelta valmistumisen jälkeen.

– Turun kuusi korkeakoulua tuovat alueelle merkittävää elinvoimaa ja osaajia. Selvityksen tuloksissa näkyy, että ammattikorkeakouluopiskelijat oppivat tuntemaan alueen yrityksiä hyvin jo opintojen aikana. Tämä vaikuttaa siihen, miten opiskelijat näkevät alueen työllistymismahdollisuudet, rehtori Vesa Taatila Turun ammattikorkeakoulusta kuvaa.

Tämä on tyytyväisten opiskelijoiden kaupunki.

Arki toimii ja kaupunkiin kotiudutaan
Turun kaupunki, alueen korkeakoulut, opiskelijajärjestöt ja yritykset ovat tehneet usean vuoden ajan systemaattista yhteistyötä opiskelijakaupungin kehittämiseksi. Tavoitteena on olla Suomen paras opiskelijakaupunki.

– Meillä kaikilla on tärkeä rooli siinä, että kaupunkiin muuttavat opiskelijat kotiutuvat Turkuun. Ensimmäisen vuoden opiskelija on korkeakouluyhteisön tärkein jäsen, korostaa vararehtori Riitta Pyykkö Turun yliopistosta.

Opiskelijan arki on Turussa toimivaa. Vastaajista 86 prosenttia on tyytyväisiä asuntotilanteeseensa. Kaupunki on opiskelijoille tarpeeksi suuri, mutta samalla sopivan pieni. Joukkoliikenteeseen ja opiskelija-asuntojen sijaintiin ollaan tyytyväisiä.

– Asuminen on tärkeä osa viihtymistä. Turun vuokrataso on muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna maltillinen ja se näkyy kyselyn tuloksissa. Turussa on käynnissä useita opiskelija-asuntojen uudisrakennuskohteita ja vanhaa asuntokantaa remontoidaan säännöllisesti. Opiskelijoiden asumisviihtyvyys on meille tärkeää, Turun ylioppilaskyläsäätiön toimitusjohtaja Risto Siilos kertoo.

Turun tiivis opiskelijayhteisö
Opiskelijat arvostavat Turussa erityisesti aktiivista opiskelijakulttuuria. Turun ilmapiiri, tapahtuma- ja kulttuuritarjonta sekä hyvät harrastus- ja liikuntamahdollisuudet saavat kiitosta. Myös Turun pienempien korkeakoulujen, Humanistisen ammattikorkeakoulun, Diakonisen ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian, opiskelijat kokevat selvästi kuuluvansa 40 000:n opiskelijan yhteisöön.

– Tämä on tyytyväisten opiskelijoiden kaupunki. Opiskelijoiden yhteisö on Turussa vahva, ylioppilaskunta Åbo Akademis Studentkårin puheenjohtaja Ina Laakso kuvaa.

– Turku on vahvasti kaksikielinen korkeakoulukaupunki, jossa on paljon omaleimaista opiskelijakulttuuria. Kaikessa näkyy, että korkeakoulut ja opiskelijat ovat olleet tärkeä osa kaupunkia jo pitkään, Åbo Akademin kansleri Ulrika Wolf-Knuts toteaa.

Opiskelijakaupunki Turku -kysely toteutettiin huhti-toukokuussa 2018 yhteistyössä Turun ylioppilas- ja opiskelijakuntia edustavan Ryhmä 40 000:n kanssa. Kyselyllä selvitettiin Turun korkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä liittyen opiskelukaupunkiin, asumiseen, työllistymiseen ja vapaa-aikaan.

Opiskelijakaupunki Turku on Turun kaupungin, korkeakoulujen, ylioppilas- ja opiskelijakuntien sekä elinkeinoelämän yhteistyötä kaupungin kehittämiseksi. Turun kuudessa korkeakoulussa opiskelee lähes 40 000 opiskelijaa. Joka neljäs turkulainen on korkeakouluopiskelija tai korkeakoulun asiantuntija. Tavoitteena on tehdä Turusta Suomen kiinnostavin ja Itämeren innostavin opiskelijakaupunki, johon jäädään asumaan ja töihin myös valmistumisen jälkeen. Lue lisää: turku.fi/opiskelijakaupunki

 

 

Siirry "Lehdistötiedotteet"-sivulle