17.11.2017

Novia aloittaa Turussa uuden koulutuksen, Master’s Degree Programme in Autonomous Maritime Operatio

simu16.11.2017 3

Ammattikorkeakoulu Novia aloittaa Turussa aivan uuden englanninkielisen koulutuksen Master’s Degree Programme in Autonomous Maritime Operations. Ohjelman hakuaika on 15.11. – 15.12.2017.

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa insinöörejä ja merenkulkijoita, jotka täyttävät merenkulkutekniikan neljännen teollisen vallankumouksen vaatimukset. Koulutuksessa korostuu erityisesti merenkulun digitalisointi. Koulutus alkaa helmikuussa 2018. Tutkintonimike on Master of Engineering, Autonomous Maritime Operations. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja opetuskielenä on englanti.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa teoriaopetus ja opiskelijan työ maalla tai merellä vuorottelevat. Lähiopetusta hyödynnetään opintoteknisten ongelmien ratkaisemiseen ja luentoihin. Suurin osa koulutuksesta tapahtuu oppimisalustan avulla.

Opinnot kattavat seuraavat osa-alueet:

  • johdanto opintoihin ja meritoimialaan
  • autonomiset alukset – automatisointi
  • tekoäly, koneoppi, ihmisen ja koneen vuorovaikutus
  • kauko-ohjaus
  • tietoturva (kyberturvallisuus ja yhdistettävyys)
  • luokitukset, pätevyys ja turvallisuusnäkökohdat

Merenkulkuteollisuudessa on kysyntää uudelle koulutukselle

Aboa Maren toimitusjohtaja Per-Olof Karlsson kertoo, että merenkulkusektorilla on tarvetta uudelle koulutukselle, joka vastaa merenkulkuteollisuuden digitalisoinnin vaatimuksiin. Tämän lisäksi myös merenkulkuviranomaiset ovat painottaneet uuden koulutusalan tärkeyttä. Aboa Mare vastaa nyt merenkulkuteollisuuden koulutustoiveisiin perustamalla uuden koulutusohjelman insinööreille ja merenkulkijoille.

Hakuvaatimukset

Hakuaika koulutukseen on alkanut, se on 15.11. – 15.12.2017. Tähän koulutusohjelmaan voivat hakea henkilöt, joilla on koulutukseen sopiva ammattikorkeakoulututkinto tai muu asianmukainen korkeakoulututkinto sekä sen jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden pituinen työkokemus soveltuvalta alalta. Soveltuvia ammattialoja ovat esimerkiksi merenkulku tai laivanrakennus. Asianmukainen korkeakoulututkinto voi olla hankittu esimerkiksi laivasuunnittelun, automaation tai ICT:n alalla. Koulutukseen hakeminen tapahtuu www.studieinfo.fi -palvelun kautta. Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisilta opiskelijoilta peritään 9 000 euron vuosittainen lukukausimaksu. Lukukausimaksu ei koske EU- tai ETA-maista saapuvia opiskelijoita.

Uramahdollisuudet

Tutkinto antaa laajat uramahdollisuudet. Tutkinnon suorittaneilla opiskelijoilla on edellytykset työskennellä merenkulun digitalisoinnin eri tehtävissä.

Lisätietoja

Per-Olof Karlsson, puh. 044 762 3402

 

Siirry "Lehdistötiedotteet"-sivulle