12.2.2013

ERTO ry. JAKOI STIPENDIT PARHAILLE AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISHANKKEILLE

Kaksi 1 000 euron stipendiä myönnettiin ammattikorkeakouluopiskelijoille onnistuneista työelämän yhteistyökumppaneille tehdyistä projekteista.

Ensimmäinen stipendi myönnettiin Marco Nummelle Novia ammattikorkeakoulusta Suomen Ympäristökeskuksen kanssa tehdystä tutkimus- ja kehittämishankkeesta GIS-modellering av fartygsorsakat undervattensbuller och svallvågor.

Toinen stipendi myönnettiin Poliisi ammattikorkeakoulun poliisipäällystön ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijalle Petri Burmoille Pirkanmaan poliisilaitoksen kanssa tehdystä tutkimus- ja kehittämishankkeesta jossa kehitettiin sittemmin käyttöön otettu Pirkanmaan poliisilaitoksen esitutkintaprosessin prosessikuvaus.

Molemmat palkitut työt edustivat kumppanin kanssa yhteistyössä tehtyä ja työelämälähtöistä tutkimustietoon perustuvaa kehittämistä. Yhteistyön lisäksi arviointiraati piti valinnassaan tärkeänä, että hankekumppani oli hyödyntänyt tai aikoi hyödyntää saavutetut tulokset. Tärkeänä arviointiryhmä piti myös että raportista kävi ilmi opiskelijan oppiminen.

Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n ja Suomen ammattikorkeakoulut toimivat yhteistyössä tukeakseen ammattikorkeakouluopiskelijoiden työelämään liittyvää kehittämistyötä. Yhteistyö konkretisoituu ERTO ry:n, Arene ry:n ja AMKtutka verkoston järjestämään kilpailuun, jossa jaetaan vuosittain 2-3 stipendiä parhaasta ammattikorkeakouluopintoihin sisältyvästä opintojen aikana toteuttamasta työelämän kehittämishankkeesta. Viidettä kertaa myönnetty palkinto jaettiin ammattikorkeakoulujen TKI-päivillä 12.–13.2.2013 Hämeenlinnassa.

Arvioinnin suoritti viiden henkilön työryhmä: Juri Aaltonen ERTO ry:stä, Timo Luopajärvi Arene Ry:stä ja Riikka Ahmaniemi AMKtutka kehittämisverkostosta, Merja Saarela Hämeen ammattikorkeakoulusta ja opiskelija Tiina Vesa SAMOK ry:stä.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Juri Aaltonen, ERTO ry. 040 553 8536
Pääsihteeri Timo Luopajärvi, ARENE ry. 050 522 6709

 

Siirry "Lehdistötiedotteet"-sivulle