Curricula 2018–

Degree Programme in Civil and Construction Engineering, Vaasa (240 cr)

English translation, degree programme conducted in swedish.
Degree: Bachelors degree in Engineering
Qualification title:
Duration of studies: 4 years
Study type: Full-timeFull-time
CodeNameCr/year/total
Realization plans
12345Total
Gru

Core Studies

60 cr
TKV18TG0115    15 cr
TKV18IN011    1 cr
TKV18MA013    3 cr
TKV18MA023    3 cr
TKV18GF013    3 cr
TKV18TD015    5 cr
TKV18TG0217    17 cr
TKV18MA033    3 cr
TKV18MA043    3 cr
TKV18ME015    5 cr
TKV18EL013    3 cr
TKV18SV013    3 cr
TKV18TG03 15   15 cr
TKV18MA05 3   3 cr
TKV18EN01

English for Working LifeThe course enables the students to become confident in using English at work and in situations connected with work by providing them tools for basic job related documents and, to improve their understanding of grammar to allow them to work more successfully in English.
The course will also give tools for students to be able to negotiate and manage meetings and other working life related situations in English, while at the same time developing fluency in English.
Kärnkompetenser
 3   3 cr
TKV18HV01 4   4 cr
TKV18FI01 2   2 cr
TKV18AE01 3   3 cr
TKV18TG04  13  13 cr
TKV18EN02

Technical English for EngineersThe course enables the students to understand the differences between Standard English and language for special purposes.

Students will also broaden their knowledge of common features of academic and technical writing and are able to apply their skills to their future engineering reports.

Students learn how to express themselves orally by presenting and discussing technical phenomena whereby they will also be given tools to expand their grammatical knowledge and engineering English vocabulary enabling them to use a greater range of structures while speaking and writing in English.
Kärnkompetenser
  3  3 cr
TKV18FI02  4  4 cr
TKV18TR01  3  3 cr
TKV18KE01  3  3 cr
Yrk

Vocational studies

cr
Innehållet i studiehelheterna följer den officiella läroplanen. Individuella studielösningar kan förekomma. Beslut om individuella lösningarna fattas alltid genom överenskommelse mellan utbildningsansvarig och enskild studerande. Den individuella studieplanen tecknas ned och förs in i Winha. Det sammantagna innehållet i kurserna ska alltid motsvara det innehåll som publicerats i utbildningens läroplan för examen i fråga
Profileringsvalet ska godkännas av utbildningsansvarig. Profileringsstudierna inom ramen för utbildning i Byggnads- och samhällsteknik avläggs inom yrkesstudierna med en total omfattning på 40 sp.

För att studier inom en viss profilering inleds krävs att minst 10 studerande har valt profileringen ifråga. Det maximala antalet platser inom profileringsstudierna är begränsat. Innehållet i profileringsstudierna kan variera utgående från enskilda studerandes önskemål och utbildningens kursutbud läsårsvis.
BYV18PL13    13 cr
BYV18PL023    3 cr
BYV18PL033    3 cr
BYV18PL013    3 cr
BYV18GR044    4 cr
BYV18GR13    13 cr
BYV18GR014    4 cr
BYV18PR025    5 cr
BYV18BM014    4 cr
BYV18FY 12   12 cr
BYV18PL04 3   3 cr
BYV18BY01 3   3 cr
BYV18PR04 3   3 cr
BYV18KP02 3   3 cr
BYV18FY1 14   14 cr
BYV18GR03 4   4 cr
BYV18EK03 3   3 cr
BYV18PR03 3   3 cr
BYV18PR01 4   4 cr
BYV18KT1 13   13 cr
BYV18KP03 2   2 cr
BYV18KP01 3   3 cr
BYV18BM02 4   4 cr
BYV18GR02 4   4 cr
BYV18FY2  13  13 cr
BYV18FY03  5  5 cr
BYV18FY02

HusteknikSanitetssystems dimensionerings principer
Uppvärmningsystems dimensionerings principer
Ventilationsystems dimensionerings principer
Fastighetsautomation
Branschbestämmelser

Kärnkompetenser
  3  3 cr
BYV18FY04  5  5 cr
BYV18EK2  9  9 cr
BYV18EK04  3  3 cr
BYV18EK01  3  3 cr
BYV18PL05  3  3 cr
BYV18PT  18  18 cr
BYV18EA03  5  5 cr
BYV18EK02  3  3 cr
BYV18EA01  5  5 cr
BYV18EA02  5  5 cr
BYV18FFU      cr
BYV18FFU1   15 15 cr
BYV18KT2   15 15 cr
BYV18KP04   2 2 cr
BYV18KP05   6 6 cr
BYV18BM03  5  5 cr
BYV18KP08   2 2 cr
BYV18KT3  18  18 cr
BYV18BM04   6 6 cr
BYV18KP07  6  6 cr
BYV18KP06  6  6 cr
Val

Elective Studies

15 cr
BYV18VAL     15 cr
Pra

Praktik

cr
BYV18PRA101010  30 cr
BYV18PRA110    10 cr
BYV18PRA2 10   10 cr
BYV18PRA3  10  10 cr
EXA

Bachelor Thesis

15 cr
BYV18EXA   15 15 cr


« Back to degree programmes