Degree Programmes conducted in Swedish 2014–

Degree Programme in Business Information Technology (210 cr)

Degree: Bachelor of Business Administration
Qualification title: Bachelor of Business Administration
Duration of studies: 3,5 years
CodeNameCr/year/total
Realization plans
12345Total
Gru

Core studies

48 cr
IB14SK336  12 cr
RB14SV01

SwedishThe student * can communicate coherently and in a professional manner both orally an in writing, in a work context * demonstrates appropriate knowledge of the process of academic writing and a correct use of references * can use different channels to retrieve information and compile reports according to the standard form and layout
1
3    3 cr
RB14EN01

EnglishThe student * shows the ability to communicate in a professional manner in a work context and in speaking as well as writing * is familiar with essential terminology within his/her field and is able to benefit from professional literature * has a positive attitude to developing his/her receptive and productive language skills and is familiar with the relevant tools * is aware of cultural differences in international contexts
1
 3   3 cr
RB14FI01

FinnishThe student * demonstrates ability to communicate in a natural and professional manner, in speaking as well as writing, in a work context, including customer service * demonstrates proficiency in the terminology of the field and is able to benefit from research and literature in his/her professional development * shows such skills in the Finnish language as are in accordance with the Act on the Knowledge of Languages Required of Personnel in Public Bodies (424/2003). This means that the student must show satisfactory (grade 1, 2 or 3) or good (grade 4 or 5) skills in speaking and writing Finnish. Written and oral skills are assessed separately.
  3  3 cr
IB14BE01

Business EnglishThe student
• shows the ability to communicate in an appropriate manner in business situations, in speaking and writing, using professional terminology and phrasing
• develops his/her language skills in the field of business also through reading articles, acting in practical situations and doing project work, independently as well as in a team
• knows how to deal with and respect cultural differences in international business contacts
1
  3  3 cr
IB14TS636  15 cr
IB14TS01

Project MethodologyAfter completing the course, the student is expected to
• know the standards set within project-based work and learning
• know the most common project methods used in his/her professional field
• be familiar with the role and responsibilities of the project manager
• know how to handle time management in a project
• know how to make up a requirement specification, project plan and other documentation included in a project
• know how to handle project planning tools
• understand the importance of project assessment
1
3    3 cr
RB14IN01

Introduction to academic studiesThe student
* is familiar with his/her UAS and Campus
* is aware of the gain of activating methods of learning
* can reflect on his/her studies and future plans and is aware of his/her individual learning style
* can plan and follow up his/her studies
* can generate new knowledge and create personal learning environments and share knowledge with others
* can reflect on life-long learning within the profession
* can retrieve and critically view information
1
3    3 cr
IB14TS02

StatisticsAfter completing the course, the student is expected to
• know how to apply fundamental statistical methods and data acquisition and research methodology
• be able to plan, compile, process and interpret statistical data independently
• know how to identify, analyse and critically review the results of his/her own as well as published statistical surveys
1
 3   3 cr
IB14TS03

Geographic Informations SystemsStuderanden kan
- hantera, konvertera och redigera geografiska data i de vanligaste filformaten (vektor- och rasterdata) både i ett GIS-program (QGIS), på webben och i mobila enheter
- utnyttja öppna geografiska data effektivt
- visualisera och publicera geografiska data
- projicera och omprojicera data från en projektion/koordinatsystem till ett annat
- hantera spatiala databaser
1
  3  3 cr
IB14TS04

Research MethodologyThe student
• knows the fundamentals of the theory of science
• is able to describe and apply research methods
• knows how to make a plan for a scientific thesis
• knows how to document and communicate his/her research findings
1
  3  3 cr
IB14FE399  21 cr
IB14FE01

Introductory Business AdministrationThe student
• has a good command of the fundamental principles of economics
• possesses basic knowledge of economic thinking and sees opportunities for independent entrepreneurship
• understands the meaning of the concepts customer-oriented approach and quality and is aware of how they are connected with marketing operations
• knows different types of companies as well as economic and legal aspects related to how to establish and run a company
• knows the basics of cost calculation, budgeting and accounting
• is aware of the responsibilities and rights of both the employer and the employees
1
3    3 cr
IB14FE02

Business MathematicsAfter completing the course the student is expected to
• understand the plausibility of mathematical calculations
• be able to perform financial calculations in a company
• know how to interpret financial calculations and use them when making decisions
1
 3   3 cr
IB14FE03

Tjänste- och produktutvecklingDen studerande:
• Kan redogöra för designprocessen inom tjänstedesign, och för centrala begrepp inom denna som kontaktpunkter, kundupplevelse och kundresa.
• Kan identifiera kontaktpunkter mellan användare och tjänsteförmedlare och redogöra för hur dessa förhåller sig till fysisk miljö, rumslighet, kommunikationskanaler och tid.
• Kan på grundläggande nivå tillämpa designmetoder som boardtekniker, funktionsanalyser, observationer och utvärdering för att analysera och visualisera en tjänst ur ett kundreseperspektiv, och genom kreativa metoder och utvärderingsmetoder generera utvecklingskoncept.
• Skall med stöd av olika visuella metoder och tekniker kunna åskådliggöra, förklara och argumentera för olika tjänste-, produkt- och miljökoncept för olika typer av mottagare eller avnämare(konsument).
 3   3 cr
IB14FE04

Marknadsföring och försäljningDen studerande:
• förstår och kan utnyttja principerna för en kundorienterad verksamhet
• innehar affärskunnande i marknadsföring
• kan utveckla affärsprocesser
• identifiera centrala teorier och begrepp inom e-business och kunna använda dessa teorier för att förstå, analysera och utveckla företagets verksamhet
• identifiera olika typer av e-affärsmodeller
• kan göra för marknadsföringsinsatser i sociala medier
• förstår hur man kan anpassa försäljningsprocessen till verksamheten
1
 3   3 cr
IB14FE05

Starta egetDen studerande
• känner till möjligheterna till den självsysselsättning och -utveckling som en entreprenörsverksamhet kan erbjuda
• känner till det stöd som erbjuds för start, övertagande och drift av näringsverksamhet
• känner till vilka anmälningar och tillstånd som krävs för verksamheten
• känner till de övergripande skillnaderna mellan olika bolagsformer
• kan utgående från en verksamhetsidé göra upp en affärsplan
• kan bedöma alternativen och behovet av finansiering
• känner till företagarnätverket och stödorganisationerna inom ett marknadsområde
• kan för ett område och för den egna branschen, bedöma och anknyta entreprenörsverksamhetens marknads- och konkurrenssituation till de egna utsikterna och möjligheterna om en kommande yrkeskarriär
1
  3  3 cr
IB14FE06

Handelsrättens grunderDen studerande
• har en allmän orientering kring centrala rättsområden som påverkar ekonomiska enheters verksamhet och handlingsalternativ
• känner till centrala juridiska grundbegrepp
• är förtrogen med central civilrättslig lagstiftning
• kan själv skriva juridiska problemlösningar
1
  3  3 cr
IB14FE07

Extern redovisningDen studerande
• har grundläggande kunskaper i bokföring samt uppgörande av bokslut
• behärskar den grundläggande teorin inom extern redovisning
• kan definiera begreppet affärssystem och förstår syftet med det
• kan tolka och identifiera begrepp i anknytning till affärssystem
• behärskar de viktigaste funktionerna i ett affärssystem
• känner till aktuella leverantörer av affärssystem
1
  3  3 cr
Yrk

Professional Studies

105 cr
IB14IT126   18 cr
IB14IT01

ICTThe student has a good command of
• the IT services of the UAS and the utilities needed in work and studies in order to compile written assignments, analyse data and report projects
• file handling
• word processing programs used for creating and handling standard documents, official letters and reports
• word processing programs used for creating and handling lengthy documents including e.g. a list of contents and a list of references
• spreadsheet programs needed to handle calculations including formulae, functions and charts
• presentation graphics programs used for making presentations
1
3    3 cr
IB14IT02

Office i företagsbruk- känner till principer för dokumenthantering, såsom utformning av dokument och versionshantering
- kan effektivt utnyttja Office-program för att främja företaget information, dokumentation och redovisning
1
3    3 cr
IB14IT03

Graphics ProductionAfter completing the course, the student is expected to
• possess knowledge of the sub-processes of graphical production from an idea to the final print
• be able to handle tools used for the production of flawless printed
• know how to start up and supervise the production of printed matters
• be able to discuss and choose the production method in the production of printed matters on the basis of methods supporting sustainable development
1
 6   6 cr
IB14IT04

Project in IT ServicesThe student is expected to know how to
• work in a team in a goal-oriented manner
• plan, document and participate in a project in which the goal is e.g. a new product, a service, a prototype or a report/survey/study
1
6    6 cr
IB14WU2112   33 cr
IB14WU01

Web TechnologyThe student acquires the basic knowledge and skills needed for creating and configuring websites on the basis of a current CMS system.
1
6    6 cr
IB14WU02

Graphical Profile and Web DesignThe student
• knows how to design images and text used in printed matters and on websites, and is familiar with graphical manuals and recommendations on usable web design
• knows how to compile, with the help of an image processing program, a graphical manual which defines the appearance and contents of the web products and printed matters of a company
• is able to do a survey on current websites and their web design focusing on their usability
1
3    3 cr
IB14WU03

Web ProgrammingAfter completing the course, the student is expected to
• know how to plan, develop and organise dynamic websites
• be able to apply the most important functions in client- and server-based scripting language when developing web applications
• have a good command of the most important functions regarding the use of databases
• understand the importance of basic security measures
1
6    6 cr
IB14WU04

Web Project 1After completing the course, the student is expected to
• be able to actively participate in and complete advanced project tasks based on creating and configuring websites using the CMS system
• know how to complete a project task according to a given project method
• be able to document and evaluate a project task
1
6    6 cr
IB14WU05

Relational Databases and SQLThe student
• understands the principles of how databases are designed and built
• is familiar with the design of database systems
• has a good command of ER and relational models
• knows how to normalize
• masters SQL syntax
1
 6   6 cr
IB14WU06

Web Project 2After completing the course, the student is expected to
• be able to actively participate in and complete advanced project tasks based on creating and configuring websites using the PHP and MySQL
• know how to complete a project task according to a given project method
• be able to plan project evaluation as well as analyse and report the results
• know how to identify in advance the criteria which characterize a well completed project
1
 6   6 cr
IB14DM 15   15 cr
IB14DM01

Photography and Image ProcessingAfter the course/module, the student is expected to
• have a good command of the basics of photography
• have a good command of advanced techniques used in image processing
1
 3   3 cr
IB14DM02

Multimedia ProductionAfter the course/module, the student is expected to
• know how to plan, organise, structure and design the experience of the user when navigating in the information and interacting with it (Information Architecture)
• be able to apply the combinations of digital media with interactivity (Interactivity)
• have a good command of typical media-technical applications (Digital Media)
1
 6   6 cr
IB14DM03

Media ProjectAfter completing the course, the student is expected to
• be able to actively participate in and complete project tasks based on creating digital media material
• know how to complete a project task according to a given project method
• be able to plan project evaluation as well as analyse and report the results
• know how to identify in advance the criteria which characterize a well completed project
1
 6   6 cr
IB14PG6612  24 cr
IB14PG01

Programming TechniquesThe student
• is aware of the logic behind how computer programmes are constructed
• knows the most common algorithms and data structures within programming
• is familiar with the process of software development
• knows the basics of the language
• is able to apply file management and database connections
• knows how to create graphical user interfaces
• understands the principles of object-oriented programming
1
6    6 cr
IB14PG02

Application DevelopmentAfter completing the course, the student is expected to know how to handle techniques used for building web applications with a good interactivity with the World Wide Web.
1
 6   6 cr
IB14PG03

Project Management and Software Development 1After completing the course in a project, the student is expected to know how to:
• discuss the client's requirements and have regular meetings with the him/her
• work in an iterative and incremental manner when developing an application
• plan his/her work in terms of available resources and time
• identify and compile verifiable requirements for an application
• analyse requirements and design an application
• describe the design of an application using a conceptual diagram (e.g. UML) and be able to motivate why the particular design has been selected
• build an application according to an agreed design
• identify test cases and perform the testing of an application
• document the requirements, the planning, design and implementation in a written form
• reflect on and analyse the suitability of the selected development method in relation to the implemented project
1
  6  6 cr
IB14PG04

Projekthantering och programkonstruktion 2Den studerande
• kan delta i ett programutvecklingsprojekt med betoning på testning, drift och underhåll
• kan arbeta iterativt och inkrementellt vid programutvecklingsprojekt
• kan redovisa lämplig projektdokumentation och utvärdera projektets genomförande
• anpassar sig smidigt till växlande förhållande och omständigheter
• kan ta väl hand om kunderna och bemöter dem korrekt och engagerat
• kan tillsammans med en uppdragsgivare självständigt fastställa projektmål, krav och metodik
• kan aktivt och självständigt leda idéutvecklingsfasen och genomföra faserna planering/design och förverkligande samt drift, skötsel och förvaltning
• kan ge förslag till ett personligt utvecklings- och inlärningsmål som kommer att ha uppnåtts vid kursens avslutning
• kan ge förslag till en strategi för förverkligande av målet under kursen gång
• kan ge förslag till ett sätt att redovisa att inlärningsmålet har uppnåtts vid kursens avslutning
1
  6  6 cr
IB14DE  15  15 cr
IB14DE01

Data CommunicationsThe student
• understands how data and network communication functions in theory and in practice
• possesses knowledge of digital communications
• understands the importance of reliable data transfer
• is able to identify local networks and large computer networks
• is familiar with communication models
• understands the structure of the Internet
1
  3  3 cr
IB14DE02

Networks and Operating SystemsThe student
• knows how to manage the networks of a medium-sized company
• knows how to install servers to networks
• knows how to configure network servers
1
  6  6 cr
IB14DE03

e-Business ProjectAfter completing the course, the student is expected to
• know how to actively participate in and complete a network project taking the requirements of the client into account
• know how to complete a project task according to a given project method
• be able to plan a network project evaluation as well as analyse and report the results
• know how to identify in advance the criteria which characterize a well completed project
1
  6  6 cr
Val

Elective studies

12 cr
   12 12 cr
Pra

Internship

30 cr
IB14PR9912  30 cr
IB14PR01

General InternshipThe general internship consists of six weeks of working for an organization or a company. The purpose of the general internship period is to provide the student with an insight into a workplace, how work is organized and carried out.
9    9 cr
IB14PR02

Professional InternshipThe professional internship consists of six weeks of practical training within the field of study. The use of current IT tools or applications is required as part of the work tasks.
 9   9 cr
IB14PR03

Specialized InternshipThe specialized internship comprises eight weeks of specialized practical training within the field of IT, including the type of work tasks performed by a BBA in Business Information Technology.
  12  12 cr
Lär

Degree Thesis

15 cr
   15 15 cr


« Back to degree programmes