Kvalitetspolicy

Novias värderingar ligger till grund för verksamheten inom högskolan.

  • Vi sätter studerande och lärande i centrum

  • Vi betonar utveckling och goda resultat

  • Vi förankrar och levandegör kvalitetsarbetet i högskolans dagliga verksamhet hos studerande och personal

  • Vi utvärderar och utvecklar kontinuerligt högskolans verksamhet och var och en åtar sig att uppfylla krav som ställs

  • Vi värnar om att ständigt utvecklas i våra uppgifter samt värdesätter varandras kunskap

  • Vi stöder förverkligandet av högskolans uppgift, vision, strategier och mål genom ett enhetligt kvalitetsledningssystem, som vi åtar oss att ständigt förbättra