Kvalitetspolicy

Yrkeshögskolan Novias kvalitetspolicy

Vi sätter studerande och lärande i centrum.
Vi betonar utveckling och goda resultat.
Vi förankrar och levandegör kvalitetsarbetet i högskolans dagliga verksamhet.
Vi utvärderar och utvecklar kontinuerligt högskolans verksamhet och var och en åtar sig att uppfylla krav som ställs.
Vi värnar om att ständigt utvecklas i våra uppgifter samt värdesätter varandras kunskap.
Vi stöder förverkligandet av högskolans strategier och mål genom ett enhetligt ledningssystem och ständig förbättring av verksamheten.

Vasa den 20 mars 2020
Örjan Andersson
Rektor
Yrkeshögskolan Novia