2.10.2019

Yrkeshögskolorna tar i bruk gemensamt urvalsprov

novia 20160912 008 vari

Från och med denna höst 2019 kan sökande delta i ett gemensamt urvalsprov vid vilken yrkeshögskola som helst.

Under hösten genomförs en omfattande reform av yrkeshögskolornas studerandeantagning. Ett gemensamt urvalsprov tas i bruk, vilket underlättar antagningsprocessen för de som söker studieplats.

Yrkeshögskolornas gemensamma urvalsprov används för första gången i höstens ansökan. De sökande kan nu med ett prov söka till flera utbildningar vid olika yrkeshögskolor och branscher i landet. Detta gör ansökningsprocessen smidigare, då sökande inte behöver delta i många olika urvalsprov.Urvalsprovet kan dessutom skrivas vid vilken yrkeshögskola som helst i Finland. Därtill slopas även social- och hälsovårdsbranschens förurvalsprov.

”Novia kommer att ta det nya gemensamma urvalet under våren 2020”, berättar Ida Borgar vid Novias studerandeservice.

”Yrkeshögskolorna utvecklar tillsammans studerandeantagningen mot ett mer sökandevänligt och jämlikt håll. YH-urvalsprovet är ett stort steg mot det, säger Tapio Rimpioja som är ordförande för styrgruppen för utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning 2017-2019.

Så här går det till:
1. Sökande väljer vid vilken yrkeshögskola och vilken dag hen deltar i urvalsprovet
2. Sökande anmäler sig till YH-urvalsprovet via en blankett i studieinfo.fi -portalen
3. Sökande gör urvalsprovet i utrymmen vid vald yrkeshögskola och på vald dag med egen bärbar dator

Det gemensamma urvalsprovet kräver inga förberedelser
I det nya urvalsprovet bedöms den sökandes förutsättningar för yrkeshögskolestudier. Provet består av delar som är gemensamma för alla sökande samt delar som är specifika för olika utbildningsområden. Den sökande utför de delar som hör till det utbildningsområde personen sökt till.

I de delar som är gemensamma för alla testas färdigheter i beslutsfattande samt språk och kommunikation. Dessutom bedöms, beroende på ansökningsmålen, matematiska, matematisk-naturvetenskapliga och etiska färdigheter.
Omkring 20 000- 30 000 sökande förväntas delta i YH-urvalsprovet i höst. Reformen av antagningen till yrkeshögskolorna fortsätter under våren 2020, då även den nya betygsbaserade antagningen tas i bruk i stor omfattning.

Länk till Arenes pressmeddelande (på finska)
http://www.arene.fi/uutiset/ammattikorkeakoulujen-opiskelijavalinnat-uudistuvat-laajasti-syksylla-kayttoon-yksi-yhteinen-valintakoe/

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, chef för studerandeservice Thomas Böckelman, tfn 044 762 3600
Yrkeshögskolan Novia, Admissions Officer Ida Borgar, tfn 044 780 5154

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"