16.5.2019

Yrkeshögskolan Novia utvidgar samarbetet med Ramboll

ramboll2

Yrkeshögskolan Novia ingår nytt partnerskapsavtal för att bredda samarbetet med Ramboll Finland Oy. Företaget Ramboll Finland Oy är en del av Ramboll Group, som är Nordens största konsultföretag inom byggande, infrastruktur och miljö, med globalt 15 000 anställda experter och sakkunniga i 35 länder.

Ramboll inledde en första fas av samarbete med Novia genom etablerande av ett regionkontor på campus Raseborg 2007-2012. Samarbetsperioden 2013-2018 riktade sig samarbetet till Rambolls huvudkontor i Esbo och innehållsmässigt på hållbar utveckling, energieffektivitet och BIM dvs digital 3D-modellering av projektering och byggnadsplanering. Detta samarbete skedde även med Rambolls Sverigehuvudkontor i Stockholm. Samarbetet har resulterat i praktik, examensarbeten, fasta anställningar för utexaminerade och framstående karriärer för flera av Novias utexaminerade byggnadsingenjörer.

En av dem är år 2010 utexaminerade Max Levander, som 2015 inom byggbranschen utsågs till årets unga konsult i Finland. Utmärkelsen fick han för sin sakkunskap han utvecklat i stora internationella byggprojekt på Ramboll. Detta tack vare Rambolls samarbete med Novia kring just BIM-teknologi som är kärnan i både samarbetet och Max arbete som Head of BIM Ramboll Finland. Som Head of BIM leder Levander idag Rambolls BIM-enhet med 30 BIM-experter globalt inom Ramboll. BIM är också kärnan i den undervisning han fortsättningsvis håller vid Novia som timlärare, vid sidan om sitt jobb på Ramboll. ”Det är inspirerande att fortsättningsvis också få undervisa nya förmågor på Novia i det specialkunnande jag själv fått utveckla till toppnivå internationellt”, säger Levander.

En annan central person i Rambolls samarbete med Novia och utformningen av det kommande utvidgade samarbetet, är Novia-alumnen Toni Wasenius. Toni är enhetschef för offentliga- och affärsbyggnader i Finland. ”När vi nu för perioden 2019-2024 breddar samarbetet med Novia, har BIM fortsättningsvis den centrala rollen, och nu är vi också ute efter att med hjälp av BIM utveckla koncept för inte bara energieffektiva och hållbara, utan också smarta byggnader med fokus på utmärkt och hälsosamt inomhusklimat”, säger Wasenius.

”BIM är i praktiken den främsta teknologin i digitaliseringen av byggandet, där Finland dessutom är en av de mest framstående länderna i utvecklingen. Nu inleds en ny fas av samarbete med Ramboll. Det breddas till kompetens inom smart och hållbart byggande för byggnadernas hela livscykel. Det innebär kompetens inom allt från nybyggande och renovering till att i all planering, beakta kommande återanvändning av materialen då byggnaden kommit till slutet av sin livscykel. Överlag pratar vi om att tillsammans utveckla kompetens och tjänster som behövs inom byggande och den byggda miljön som helhet, för många kommande generationer”, säger utbildningsansvarig för byggutbildningen Mats Lindholm.

”Lärdomsprov och praktik, såväl regionalt, nationellt som globalt, kommer fortsättningsvis att ingå i samarbetet. I själva verket kommer det att öka, förutom inom byggutbildningarna i Raseborg, nu också via breddandet till Novias övriga utbildningar”, säger Rambolls direktör Juha Valtari.

”Samarbetet är givande för såväl Novias studerande som personal. Det stärker också ytterligare framtidsvisionen om Novias unika styrka och potential i näringslivssamarbete inom byggbranschen även internationellt, speciellt i de nordiska länderna”, säger Lindholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig för byggutbildning i Raseborg, Mats Lindholm, tfn 044 762 3760
Ramboll Finland Oy, enhetschef offentliga och affärsbyggnader Toni Wasenius, tfn 044 514 4298

ramboll2 

Bild Örjan Andersson och Juha Valtari
Bild Toni Wasenius,  Mikko Leppänen, Juha Valtari, Örjan Andersson, Mats Lindholm
Foto: Jenny Svartsjö

Om Yrkeshögskolan Novia
Yrkeshögskolan Novia verkar idag på fyra orter, Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Högskolan erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning på svenska och engelska för ca 4000 studerande. Personalstyrkan uppgår till 290 personer. Novia satsar på regional närvaro, bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som stöder utbildningen, arbetslivet och den regionala utvecklingen.

Om Ramboll 
Ramboll Finland Oy är en del av Ramboll Group. Företaget finns i Finland på 29 orter med en styrka på ca 2400 experter och sakkunniga. Företaget producerar tjänster inom infrastruktur och miljö, byggnad och underhåll, från planering inom industri och energi till husbyggnadssektorn hörande konsult- och experttjänster- från idé och analys över projektering och projektledning till drift och underhåll. Den tekniska kompetensen är kombinerad med ett brett kunnande om miljö, internationella utvecklingsfrågor samt hållbar användning av naturresurser. Ramboll Group är ett ledande tekniskt globalt konsultföretag med tyngdpunkten förlagd till den nordeuropeiska marknaden. Koncernen erbjuder helhetslösningar inom infrastruktur och byggande och har drygt 15 000 medarbetare på globalt 300 kontor i 35 länder.

RambolllogoCyanrgb

Gå till "Pressmeddelanden"