9.4.2019

Yrkeshögskolan Novia testar ny modell för studier i svenska

IMG 0044 1

På måndag 8.4 inleder 35 tradenomstuderande och två lärare inom Wellness vid Savonia-ammattikorkeakoulu i Kuopio en tredagars kurs i svenska vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa.

Förutom att besökarna får bekanta sig med staden Vasa och Novia kommer de också att ha ett gemensamt kommunikationsprojekt att arbeta med en uppgift på temat Energiska Vasa tillsammans med Novias studerande. Där ska de tillsammans med Novias första års tradenomstuderande göra en kort filmsnutt inom temaområdet. Projektet inleddes igår med en presentation av Visit Vaasas VD Max Jansson.

Det nya samarbetet kom till på grund av det talas mycket lite svenska i vardagen och näringslivet i östra Finland. På detta sätt får studerande öva sig på svenska i en äkta svenskspråkig miljö tillsammans med andra studerande. Detta motiverar och uppmuntrar studerande att använda svenskan. Målet är att Novias svenskspråkiga studerande ska besöka Kuopio hösten 2019 för att på motsvarande sätt studera i finska i en äkta östfinländsk miljö.

Tilläggsuppgifter fås av:

Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig företagsekonomi Anna-Lena Berglund, tfn 044 780 5420
Savonia-ammattikorkeakoulu, Pauli Verhelä, lehtori, tfn 044 785 6082
Savonia-ammattikorkeakoulu, Kaija Sääski, koulutusvastuujohtaja, tfn 044 785 6922

Avsändare
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 IMG 0030 1

IMG 0035 1Foto: Jenny Nyman

Gå till "Pressmeddelanden"