7.6.2017

Yrkeshögskolan Novia lanserar årsberättelse och bokslut 2016

ab nyhet

Yrkeshögskolan Novia berättar om året 2016 och du kan ta del av verksamheten under året. Novias enhetschefer summerar året på sina campus, enheten för forskning och utveckling presenterar sin verksamhet utgående från högskolans fem fokusområden. Statistik om den internationella mobiliteten visar vilka länder som är populära för våra studerande och för vår personal. Det står klart att yrkeshögskolan, trots statens nedskärningar, har gått framåt på många områden och Novias utbildningsutbud är stabilt.

Välkommen att ta del av Novias årsberättelse 2016, https://www.novia.fi/arsberattelse2016/
Novias årsberättelse finns endast i elektroniskt format detta år.
Här hittar du våra tidigare årsberättelser på webben

Bokslut 2016 finns publicerat här https://www.novia.fi/om-oss/arsberattelse-och-bokslut/

Tilläggsuppgifter
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"