4.9.2015

Yrkeshögskolan Novia inleder sitt åttonde läsår med rekordantal studerande

IMG 2331

IMG 2331

Idag inleder Yrkeshögskolan Novia sitt åttonde läsår vid Åbo Akademi i Vasa. När högskolan summerar ansökan och tilläggsansökan står det klart att över 1000 studerande inleder sina studier vid högskolan. Första veckorna har alla nya studerande deltagit i olika former av introduktion.

”Vi har fler studerande än något år tidigare som har bekräftat att de tar emot sin studieplats. Efterfrågan på Novias utbildningar har under de senaste åren visat en jämn och stabil ökning”, förklarar rektor Örjan Andersson. ”Nytt för i år är också att första årets studerande endast kan vara frånvaroanmälda av vissa lagstadgade orsaker. Det leder till att en något större andel nya studerande inleder sina studier”, säger Andersson.

Idag 4.9 öppnas läsåret 2015-2016 officiellt när Yrkeshögskolan Novia håller inskription vid Åbo Akademi i Vasa, förväntningarna inför läsåret är höga både bland personal och nya studerande. Rektor Andersson inleder läsåret med inskriptionstal varefter prorektor och FoU-chef Wilhelm Fortelius håller tal om Ny kunskap - nya tillämpningar och ordförande för pedagogiska ledningsgruppen, Bettina Backström-Widjeskog talar om Utbildning, ansvar och framtid. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, Rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286

Avsändare:

Yrkeshögskolan Novia, Kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

 

Om Yrkeshögskolan Novia
Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Jakobstad, Åbo och Raseborg. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 340 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Högklassiga och moderna utbildningar ger studerande en bra plattform för sina framtida yrkeskarriärer. Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning för våra examensstuderande. Vi bedriver forskning som är relevant för omvärlden. Vi är lyhörda för arbetslivets behov och lägger grunden för en hållbar samhällsutveckling.

Gå till "Pressmeddelanden"