16.3.2015

Yrkeshögskolan Novia inleder gemensam ansökan 17.3

DSC9957 2

Yrkeshögskolan Novias utbildningsutbud är mångsidigt både vad gäller område och utbildningsform. Novia erbjuder i år totalt 35 utbildningar med 856 studieplatser inom dagstudier och flerformsstudier i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Av dessa är 4 examensinriktade högre yrkeshögskoleutbildningar med totalt 60 studieplatser och 6 utbildningar till flerformsstudier med totalt 135 studieplatser.

År 2014 fick Novia ta emot ett rekordantal ansökningar. Antalet sökande fortsatte att stiga för sjätte året i rad sedan högskolan bildades 2008. Inom ungdomsutbildning på svenska hade högskolan totalt 1621 förstahandssökande till 689 studieplatser. Totala antalet ansökningar till ungdomsutbildning på svenska var 3717 stycken.

På ansokan.novia.fi hittar sökande information om allt som rör årets gemensamma ansökan, som exempelvis urvalsprov, tidtabell, filmer, intervjuer med studerande och alumner samt info om sysselsättning efter examen och hur man räknar ut medeltal.

Ansökan görs under tiden 17.3-9.4 på den nya www-adressen studieinfo.fi

Här finns länkar till årets utbildningsutbud:
dagstudier (Bachelorexamen) per område http://ansokan.novia.fi/Start/yh-examen.html
flerformsstudier (Bachelorexamen) per område http://ansokan.novia.fi/Start/yh-examen-som-vuxenutbildning.html
högre YH  (Masterexamen )per område http://ansokan.novia.fi/Start/hogre-yh-examen.html
högre YH (Masterexamen) på engelska http://ansokan.novia.fi/Degree-programmes-in-English/entrepreneurship-in-arts.html

För ytterligare information, vänligen kontakta
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803
Studiebyråchef Anita Saaristo, tfn 044 762 3120

Gå till "Pressmeddelanden"