6.2.2019

Yrkeshögskolan Novia erbjuder arbetsledning inom bygg, 150 studiepoäng

bygg

På grund av stor efterfrågan inom byggnadsbranschen inleds utbildningen i arbetsledning inom bygg vid Campus Vasa, där studerande kan avlägga studiehelheter upp till 150 studiepoäng (sp) under 2,5 års tid.

”Utbildningen lämpar sig för personer som har praktisk erfarenhet av byggande och kan tillgodogöra sig kompetenser som behövs för arbetsledning, alternativt om man har en högskoleexamen men saknar fack- eller arbetslivskompetens från byggbranschen i Finland”, säger utbildningsansvarig för byggnads och samhällsteknik vid Novia, Leif Östman.

”Österbotten är en region i stark utveckling vilket ger nya byggprojekt och sysselsättning. Behovet av kompetenta arbetsledare och byggmästare är stort”, säger Mikael Snellman, ordförande i Husbyggnadsindustrin Österbottens Distrikt rf.

Utbildningen fördelar sig på 2,5 år och innehåller 10 studiehelheter. Utbildningen följer i stort sett läroplanen för byggmästare, innehållet i fackkurser kan variera och anpassas enligt utvecklingen i byggbranschen och dess behov. Inledande studiehelheter är digitala verktyg och byggnadsekonomi, ca och geoteknik och infrabyggande. Följande år erbjuds (våren 2020 - hösten 2021) byggnadsfysik, konstruktionsteknik, produktionsstyrning, kommunalteknik samt produktionsmetoder och –teknik, inklusive eget utvecklingsprojekt.

Närstudier kommer att ordnas som heldagsstudier i Vasa fredag-lördag ca 1 gång per månad, med början i september 2019. Personer i arbetslivet skall sålunda kunna delta. Utbildningen är avgiftsfri.

Ansökan till den första helheten sker 1-17 mars. Totalt 40 platser erbjuds. Läs mer om utbildningen här >


Träff med företrädare för byggnadsindustrin i Österbotten 6.2


Onsdag 6.2 kl. 16.30 ordnas en träff vid Yrkeshögskolan Novia, Wolffskavägen 33, matsalen.
Utskottet för energieffektiv byggande samlas för att diskutera den nya utbildningen inom arbetsledning med byggnadsindustrin i Österbotten. Värd för tillfället är utbildningsansvarig Leif Östman.


FAKTA
Undervisningsministeriet beviljade 10,9 miljoner euro i specialunderstöd till högskolor för att åtgärda kompetensbrist inom bl a byggnadsbranschen. Projekt inom byggnadsbranschen beviljades totalt 1,9 miljoner euro. Finansieringen gick till Tammerfors universitet, Yrkeshögskolan Centria, Uleåborgs yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och Satakunda yrkeshögskola.

Utbildningarna som finansieras med specialunderstöd varierar från examen till specialiseringsutbildning och kortare helheter. Utbildningarnas målgrupp begränsar sig inte till endast högskoleutbildade. Syftet är att skapa hållbara verksamhetsmodeller med vilka högskolorna snabbt kan reagera på olika slags kompetensbehov även i framtiden.
Läs UKM:s pressmeddelande 

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig för byggnads och samhällsteknik, Leif Östman, tfn 044 780 5572

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"