9.6.2015

Yrkeshögskolan Novia anpassar sin struktur till minskande statlig finansiering

LL 20130523 novia 3

Styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi som upprätthåller Novia beslöt 8.6 vidta en rad åtgärder på grund av minskad statlig finansiering. En rad rationaliseringar genomförs och bredden i utbildningsutbudet minskas.

”Högskolesektorn har drabbats hårt av minskad statlig finansiering under de senaste åren Det är klart att man måste anpassa verksamheten när finansieringen minskar med över en femtedel”, säger styrelseordförande Kjell Sundström.

”Vi måste i första hand säkerställa kvaliteten i undervisningen. Genom att avsluta antagningen till vissa utbildningar och genom att sammanföra utbildningar till större helheter kan vi utnyttja de knappa resurserna effektivare.”, förklarar rektor Örjan Andersson.

Utöver besluten som berör utbildningsutbudet beslöt styrelsen även att inbjuda Yrkeshögskolan Arcada till en dialog i syfte att bilda sig en uppfattning om huruvida förutsättningarna för en samgång har förändrats sedan diskussionen senast fördes för två år sedan.

”De ekonomiska framtidsutsikterna är sådana att det är omöjligt för oss att blunda för den här frågan", konstaterar Sundström.

Följande förändringar i utbildningsutbudet beslöt styrelsen om:

Åbo

Utbildningen samhällspedagog utgår. Turismutbildningen sammanslås med utbildningen inom företagsekonomi.

Raseborg

Utbildningen informationsbehandling utgår. Utbildningen inom naturbruk fokuseras på lant- och skogsbruk samt på den engelskspråkiga utbildningen Sustainable Coastal Management. De mindre utbildningarna landskapsplanering, trädgårdsnäring och miljöplanerare utgår.

Jakobstad

Scenkonstutbildningen flyttas från Vasa till Jakobstad. I Campus Allegro sammanförs utbildningarna inom formgivning, fotografering och bildkonst till en större helhet inom visuell konst.

Vasa

Utbildningen lantmäteriteknik utgår som dagstudier (tidigare ungdomsutbildning). Den engelskspråkiga utbildningen Energy and Environmental Engineering sammanslås med utbildningen inom el- och automationsteknik.

Förutom dessa åtgärder sker inom ett flertal utbildningar rationaliseringar så att en större del av undervisningen blir gemensam. Alla studerande som antagits till nuvarande utbildningar har rätt att fullfölja dem. Den nya utbildningsstrukturen tillämpas första gången i studerandeantagningen 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Styrelseordförande Kjell Sundström, tfn 040 533 6591
Yrkeshögskolan Novia, Rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare: Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Om Yrkeshögskolan Novia: Novia är en yrkeshögskola inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning för våra 4000 examensstuderande. Personalstyrkan uppgår till 340 personer. Våra utexaminerade studerande är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Gå till "Pressmeddelanden"