24.1.2019

Yrkeshögskolan fick donation av Fiskars Group

croppedimage550300 Tack donation 3

Fiskars Group stöder två finländska yrkeshögskolor med donationer. Skolorna Arcada och Novia har fått en donation på 50 000 euro var som stöd för utbildning.

Fiskars Group stöder två finländska yrkeshögskolor, Arcada i Helsingfors och Novia i Raseborg med donationer på 50 000 euro vardera.

”Vi vill främja kvalitativ utbildning i Finland. Fiskars Group vill göra vardagen extraordinär och vi vill främja kreativiteten hos unga studerande inom olika branscher”, sade Jaana Tuominen, verkställande direktör på Fiskars Group.

”Vår vision är att skapa en positiv, varaktig påverkan på vår livskvalitet. I en värld med föränderliga konsumtionsvanor har vi åtagit oss att vara ansvarsfulla. För oss är stödjandet av kvalitativ utbildning ett naturligt sätt att främja uppkomsten av nya, hållbara arbetssätt, vilket även gynnar företagen”.

”Med tanke på Fiskars ursprung i Västra Nyland och våra viktiga utbildningar i Raseborg är vi väldigt glada över att bolaget stöder oss. Vi delar Fiskars vision gällande ansvarsfullhet och speciellt vid campus Raseborg har vi lång tradition av att arbeta med hållbarhetsfrågor. Jag vill framföra att varmt tack till Fiskars för donationen”, säger Örjan Andersson, rektor och verkställande direktör vid Yrkeshögskolan Novia.

Donationen gjordes inom ramen för medelsinsamlingskampanjen Stöd framtidens kunskap. Du kan läsa mera om Yrkeshögskolan Novias medelanskaffning på webbadressen www.novia.fi/donera.

Mera information:
Yrkeshögskolan Novia, rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Medie- och investerarkontakter:
Maija Taimi, direktör för koncernkommunikation och samhällsansvar, tfn 020 439 5031, communications@fiskars.com

Avsändare:
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"