4.5.2017

Vårdagarna för högskolornas internationella ärenden i Vasa 9-10.5

DuVi 110510 1 1867 1

Vasas högskolor/universitet är värdar för årets internationella vårdagar 9-10.5.2017. Vårdagarna ordnas av Yrkeshögskolan Novia, Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola, Åbo Akademi samt Utbildningsstyrelsen. Vårdagarna äger rum på Vasa/Brändö campus, där programmet kommer att hållas på de olika högskolorna och universiteten. Dessutom kommer olika universitetsnätverk att hålla egna möten under måndag 8.5 i Åbo Akademis utrymmen.

Det årliga evenemanget samlar 300 experter på internationella relationer, detta år till Vasa. Deltagarna kommer från ungefär 38 olika högskolor och universitet runtom i Finland. Dessutom kommer såväl inhemska som internationella organisationer och företag att delta i evenemanget.

På årets vårdagar kommer man att diskutera i synnerhet regionala, nationella och internationella utbildningssamarbeten. Programmet består av föreläsningar, sessioner, infomöten och roundtable-diskussionsgrupper. Dagarna innebär också en möjlighet att nätverka med kolleger från andra högskolor. Man får även ta del av intressanta föreläsningar med experter på området, såsom förespråkaren av finsk utbildning William Doyle, eller James King från The Institute of International Education, Scholar Rescue Fund. Dessutom presenterar Tiina Vihma-Purovaara från Undervisnings- och kulturministeriet nya riktlinjer för högre utbildning och forskning samt internationalitet 2017-2025.

Vårdagarnas program hittas här https://www.novia.fi/kevatpaivat2017/ohjelma 

Internationaliseringens betydelse i högskolorna har vuxit märkbart under de senaste tjugo åren och växer fortsättningsvis. I de finländska universiteten och yrkeshögskolorna finns över 400 examensinriktade utbildningar på engelska och 20 000 utländska examensstuderande. Varje år åker ca 10 000 finländska studerande på utbyte, och ca 10 000 utbytesstuderande kommer till Finland. Av högskolornas lärare, forskare och övrig personal åker ca 10 000 på utbyte och ur motsvarande grupp kommer ca 5000 till Finland. Högskolorna har också ett brett spektrum av gemensamma internationella projekt.

Den mest betydelsefulla, enskilda faktorn för internationaliseringen har varit Europeiska unionens program Erasmus+, som i år fyller 30 år. Finland gick med i programmet 1992, och mellan åren 1992 och 2017 har ungefär 102 000 högskolestuderande från Finland deltagit i utbyte med stöd av programmet Erasmus+.

Högskoleutbildning är en av Vasas strategiska fokusområden och är en central del av stadens igenkänning och dragningskraft vid universitetet och vid de två yrkeshögskolorna samt vid tre andra högskoleenheter med tillsammans 13 000 studerande. Undervisningen som erbjuds är mångbranschig och flerspråkig med över 30 olika examina på finska, svenska och engelska.

Tilläggsuppgifter fås av

Camilla Pundars-Mitts, Yrkeshögskolan Novia, tfn 050 5369 665, camilla.pundars-mitts@novia.fi 
Susanne Nylund-Torp, Åbo Akademi, tfn 046 9216097, susanne.nylund-torp@abo.fi
Juhani Moisio, Vaasan yliopisto, tfn 050 369 9219, juhani.moisio@uva.fi
Tuija Tammi, VAMK, tfn 040 745 3105, tuija.tammi@vamk.fi
Juha Ketolainen, Utbildningsstyrelsen, tfn 02 9533 8592, juha.ketolainen@oph.fi

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"