4.9.2019

Trettio studerande inleder studier vid ny Mastersutbildning inom teknik i Vasa

hogreyh 5.9.2019 3

Den 5.9 blir det kickoff för studerande vid den nya Mastersutbildningen Industrial Management and Engineering i Vasa. Bland de 30 studerande som inleder sina Masterstudier arbetar de flesta inom energiklustret med kunder på den internationella exportmarknaden.

”Den nya Mastersutbildningen är en utvecklad variant av Teknologibaserat ledarskap som Novia redan framgångsrikt har bedrivit under tolv års tid och utexaminerat över hundra personer. Vi vill nu göra utbildningen tillgänglig för fler, och erbjuder den därför på engelska som Industrial Management and Engineering. Högskolan svarar via utbildningen till de kunskaps- och rekryteringsbehov som finns inom det internationella affärslivet och industrin”, säger rektor Örjan Andersson.

”Utbildningen som är på Masters-nivå och omfattar 60 studiepoäng ger verktyg för att leda och bedriva förändring och utveckling. Deltagarna får utveckla sin kompetens inom ledarskap, affärsutveckling, artificiell intelligens och analytik. De får också en djupare insikt i begreppen 'Customer Centricity' och 'Demand Driven Flow'”, berättar utbildningsansvariga Stefan Granqvist.

Under det första året läser deltagarna om ledarskap och affärsutveckling. Andra året fokuserar utbildningen på beslutsfattande, analytik och examensarbetet. Studierna består av 30 studiepoäng fördjupade studier samt examensarbetet som omfattar 30 studiepoäng. Examensarbetet utförs som ett utvecklingsarbete för arbetsgivaren, för det egna företaget eller som ett forskningsarbete.

Utbildningen har nästa ansökan 8-22.1.2020 och startar följande gång hösten 2020. Nytt då är att en högre YH utbildning endast kräver två års arbetserfarenhet efter avlagda studier. 

”Målgruppen för utbildningen är personer med ingenjörs- och eller annan jämförbar examen på yrkeshögskolenivå eller som har en Bachelorexamen inom teknik. Även diplomingenjörer eller personer med annan postgradualexamen inom teknik är rätt målgrupp för den här utbildningen”, konstaterar Granqvist.

Bild: Jenny Nyman 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig för Industrial Management and Engineering, Stefan Granqvist, tfn 050 537 0430

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"