20.2.2019

Traumaföreläsning vid Yrkeshögskolan Novia har väckt stort intresse

IMG 7104

En traumaföreläsning vid Novia i Vasa har fått in över 70 anmälningar och ämnet har väckt stort intresse bland vårdpersonal på hvc-mottagningar och också Vasa centralsjukhus. Novia har valt att även bjuda in sina examensstuderande inom social- och i hälsovård till föreläsningarna.

Föreläsarna Lotta Carlsson och Ferdinand Garoff kommer från Centret för psykotraumatologi vid Helsingfors Diakonissanstalt och har ett projekt på gång där de kommer i kontakt med flyktingar. De föreläser om hur trauma och kroppen reagerar samt trauma ur familje- och barnperspektiv.

Program torsdag 21.2 kl. 9-15
Plats: Wolffskavägen 31, Alere, auditorium Florence


  • Trauma och kroppen kl. 9-11.30
  • Trauma ur familje- o barnperspektiv kl. 12.30-15

Målgrupp: Personal inom social- och hälsovård, skolor och andra intresserade t.ex. inom frivilligorganisationer
Målsättning: Deltagaren får ökad förståelse för vad krigstrauma innebär ur ett biopsykosocialt perspektiv

Innehåll:
Förmiddag - vad händer åt kroppen i krig - vad händer när man har kronisk värk - hur stabiliserar man en traumatiserad människa på sin mottagning
Föreläsare Lotta Carlsson, fysioterapeut och arbetshandledare, Centret för psykotraumatologi, Helsingfors Diakonissanstalt

Eftermiddag: - hur anpassar sig familjer till konflikter - trauma bland flyktingar - konsekvenser för integration
Föreläsare Ferdinand Garoff, psykolog och psykoterapeut, Centret för psykotraumatologi, Helsingfors Diakonissanstalt

Förfrågningar:
Yrkeshögskolan Novia, kurskoordinator Ann-Sofi Storbjörk, tfn 044 512 3201

 

Gå till "Pressmeddelanden"