4.4.2019

Stabilt antal sökande till Yrkeshögskolan Novia

NM DSC3768 2

Ansökningstiden för den som vill studera vid Yrkeshögskolan Novia till YH-examen (Bachelor) eller högre YH-examen (Master) i höst gick ut 3 april. Totalt erbjöds 48 000 nybörjarplatser, vilket är ungefär lika mycket som i fjol. Drygt hälften av nybörjarplatserna är inom yrkeshögskoleutbildning.

Totala antalet inkomna ansökningar till Yrkeshögskolan Novia från de båda ansökningsperioderna för både främmande språk och utbildning på svenska är totalt 2574 ansökningar. Antalet förstahandssökande är 1 538 till 975 platser.

Söktrycket var störst till utbildningen e-socionom, flerform i Åbo där sju sökande konkurrerar om en plats. Andra populära utbildningar är detta år bl. a. hälsovårdare i Vasa och musiker, flerform i Jakobstad. Totalt sett så har social- och hälsovård, ingenjör- och tradenomutbildningarna flest sökande, de är stora utbildningsprogram vid Novia.

Sökande, som inte har blivit direktantagna på basen av betyg, skall delta i urvalsprov som hålls i slutet av maj och i början av juni. Sökande till branscherna kultur och social- och hälsovård får en kallelse till urvalsprov per e-post. Till övriga branscher sänds ingen kallelse utan man deltar i urvalsprovet vid det ansökningsmål man har som högsta prioritet inom respektive bransch.

Resultatet av antagningen meddelas sökande senast 28.6. Sökande som antagits som studerande, bör meddela om mottagande av studieplats senast 8.7 kl. 15.00.

Läs Utbildningsstyrelsens pressmeddelande här >

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Enheten i Vasa, tf enhetschef Holger Sved (ingenjör, tradenom), tfn 044 512 3207
Enheten i Vasa, tf enhetschef Eva Matintupa (social-och hälsovård, estenom), tfn 050 538 6671
Enheten i Åbo/Raseborg, enhetschef Eva Sandberg-Kilpi, tfn 044 449 8251
Enheten i Jakobstad, enhetschef Kajsa Dahlbäck, tfn 050 568 5219

Avsändare: Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"