12.3.2019

Satsning på utbildning och forskning behövs för Finlands fortsatta framgång

LL 20130523 novia 25

Nästa regeringsperiod behöver en satsning på högskolorna, den forskning dessa bedriver och utbildningen dessa erbjuder. Endast genom en klar och transparent investering i högskolesektorn kan Finlands konkurrenskraft tryggas i framtiden.

Högskolorna och universiteten bär tillsammans ett gemensamt ansvar för att säkra tillgången till högutbildade experter, vilket är ett måste för att Finland skall hävda sig i den internationella konkurrensen. Av den här orsaken anser vi att högskolorna måste få rimliga förutsättningar att verka och garanteras stabil basfinansiering.

Vi ser att förutsättningarna uppfylls endast genom långsiktighet och märkbara satsningar (4 % av BNP) på forskning, utveckling och innovation. Dessutom måste det ske en koncentration till större helheter inom konkurrensutsatt finansiering.

Slutligen anser vi att utbildning och forskning borde lyftas upp som spetstema för Finlands EU-ordförandeskap.

Av dessa orsaker har också våra högskolor undertecknat det gemensamma ställningstagande tillsammans med Finlands Näringsliv, Akava och alla andra högskolor i Finland där vi ser en ny satsning på forskning och utbildning som en nödvändig framtidsinvestering.

Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson
Åbo Akademi, rektor Mikko Hupa
Svenska handelshögskolan, rektor Karen Spens

Yrkeshögskolan Arcada, rektor Mona Forsskåhl

Gå till "Pressmeddelanden"