12.5.2015

Samarbetsförhandlingarna avslutade vid Yrkeshögskolan Novia

flagga 1000

Samarbetsförhandlingarna som har pågått vid Yrkeshögskolan Novia under tiden 17.3-28.4.2015 är avslutade och resulterade i att högskolan minskar personalstyrkan med upp till 20 årsverken bland såväl undervisande som administrativ personal. Därtill sker minskningar också genom naturlig avgång. En fortsatt anpassning av ekonomin innebär att man också går in för att minska fastighetskostnaderna.

Styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi som är upprätthållare av Yrkeshögskolan Novia håller ett extra insatt möte i juni för att behandla behovet av fortsatta strukturåtgärder.

”Det är ännu inte klart hur personalminskningarna fördelar sig på olika enheter eller orter. På mötet i juni tar vi tar ställning till hurudant utbildningsutbud Novia skall ha i framtiden. Novia har i förhållande till sin storlek det bredaste utbudet i landet och det är klart att det är utmanande”, säger styrelseordförande Kjell Sundström.

Yrkeshögskolesektorn drabbas hårt när staten sparar och den statliga finansieringen minskar med omkring 20 %. 

”Vi måste anpassa vår verksamhet till detta nya läge, när en femtedel av finansieringen försvinner. Det behövs åtgärder av olika slag, strukturfrågorna har dock störst betydelse för att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, VD/Rektor Örjan Andersson, mobil  050 527 2286
Styrelseordförande Kjell Sundström, tfn 040 533 6591
Huvudförtroendeman Tommy Nyman, tfn 044 762 3228

Avsändare: kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Om Yrkeshögskolan Novia   

Novia är en yrkeshögskola inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i
Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning för våra 4000 examensstuderande. Personalstyrkan uppgår till 340 personer. Våra utexaminerade studerande är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Gå till "Pressmeddelanden"