14.9.2017

Roslandsminglet inspirerar Novias tradenomstuderande till entreprenörstänkande

ladda ned 1

ladda ned

 

Fredag 15.9 kl. 9.45-10.45 i auditoriet på Henriksgatan 7 lanseras det EU-finansierade projektet Archipelago Business Development för Novias i Åbo tradenomstuderande. Anders Nilsson från Sverige, entreprenör och grundare till bl.a. företagarnätverket Roslagsminglet, besöker Yrkeshögskolan Novia för att inspirera studerande till att nätverka och samarbeta med skärgårdsföretagare för att utveckla deras verksamhet i samband med sina studier.

Under ledning av Novias lektorer har studerande nu möjligheten att vara med och arbeta i projekt kring de utmaningar som skärgårdsföretagare möter dagligen.

Projektet Archipelago Business Development
Avfolkning, en åldrande generation och villkor i skärgårdsregionerna mellan Sverige och Finland utgör utmaningar för framgångsrik företagsutveckling. Projektet Archipelago Business Development vill skapa nya affärsmodeller och kunskapsutbyte i skärgården över nations- och generationsgränser.

Samverkan mellan entreprenörer, nystartade företag och studerande kan skapa nya marknader, stärka områdets konkurrenskraft och möjliggöra tillväxt. Projektet erbjuder punktinsatser eller längre utvecklingsprogram för företag i skärgårdsregionen. Exempel på detta är Startup-kompetens, coaching-tekniker och innovativa modeller för affärsutveckling som stöder de deltagande företagen.

Inom projektet erbjuds även hjälp med digitalisering, logistik, lönsamhet, marknadsföring, redovisning och rekrytering. Studerande på partnerhögskolorna deltar genom co-coaching, praktikperioder, projekt och examensarbeten.

Målet är att utveckla tio nya affärsmodeller genom diversifiering, säsongöverskridande lösningar eller samverkan över landsgränser. Projektet vill involvera minst 60 små eller medelstora företag. Målsättningen är att fem nya Startup-företag etableras.

Om projektet

INSATSOMRÅDE: Konkurrenskraftig ekonomi
FINSK PROJEKTÄGARE: Yrkeshögskolan Novia
FINSK PROJEKTPARTNER: Åbo Akademi
SVENSK PROJEKTPARTNER: Södertörns högskola och Drivhuset Sverige
EU-STÖD: 1 228 883 euro
ÖVRIGA STÖD: 409 628 euro
TOTALBUDGET: 1 638 511 euro
PROJEKTTID: 1.10.2016-30.9.2019

Intrerreg BA SV CMYK kopia3

Drivhuset rgb2

sh ny logo2

EU flag RGB2

 


Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, Annemari Andrésen, projektledare, tfn 044 762 3183
Yrkeshögskolan Novia, Camilla Ekman, utbildningsansvarig, tfn 044 762 3219
www.archipelagobusiness.eu

European Regional Development Fund European Union

Gå till "Pressmeddelanden"