26.6.2015

Nya medlemmar i styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

LL 20130523 novia 3929

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi som är upprätthållare av Yrkeshögskolan Novia höll ordinarie bolagsstämma 26.6.2015. Där omvaldes styrelsemedlemmarna Malin Brännback och Ulla Achrén (Åbo Akademi), Ulrica Karp och Rune Westergård (Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur) samt Johan Aura (Utbildningsstiftelsen Sydväst). Timo Kerke fortsätter som personalrepresentant och Andreas Hindrén som studeranderepresentant.

Två nya medlemmar valdes till styrelsen, Lasse Svens (Stiftelsen för Åbo Akademi) och Kaj-Gustaf Bergh (Utbildningsstiftelsen Sydväst).

Till ny styrelseordförande valdes Kaj-Gustaf Bergh (Utbildningsstiftelsen Sydväst).

De avgående medlemmarna Håkan Fagerström (Utbildningsstiftelsen Sydväst) och Kjell Sundström (Stiftelsen för Åbo Akademi) avtackades på bolagsstämman.

"Valet av ny styrelse för Yrkeshögskolan Novia har föregåtts av en öppen diskussion mellan parterna Åbo Akademi, Utbildningsstiftelsen Syväst och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. Strävan har varit att få en samarbetsvillig och kompetent styrelse som kan möta de utmaningar som Yrkeshögskolan Novia och andra yrkeshögskolor idag står inför. Jag är glad att man uppnått samförstånd i detta avseende", säger Åbo Akademis styrelseordförande Marianne Stenius som fungerade som bolagsstämmans ordförande.

Bolagsstämman godkände också bokslutet för 2014. Det ekonomiska resultatet uppgick till 25 000 euro.

"Finansieringen har från 2012 minskat med ca 3,9 miljoner euro och det har inneburit tunga åtgärder. Att resultatet är positivt visar att vi så här långt har lyckats anpassa oss", säger VD och rektor Örjan Andersson.

 

Tilläggsuppgifter fås av:
Åbo Akademis styrelseordförande Marianne Stenius, ordförande på bolagsstämman, tfn 0400 403 223
Yrkeshögskolan Novia, VD och rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare:
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Om Yrkeshögskolan Novia:
Novia är en yrkeshögskola inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning för våra 4000 examensstuderande. Personalstyrkan uppgår till 340 personer. Våra utexaminerade studerande är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Gå till "Pressmeddelanden"