15.6.2017

Ny möjlighet för Novias ingenjörsstuderande i Vasa att studera ett år utomlands

LL 20130523 novia 15

Yrkeshögskolan Novia har ingått ett avtal för dubbel examen (Double Degree). Avtalet ingicks med Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, OTH-AW i Tyskland, och samarbetsavtalet undertecknades 30.5.2017 av enhetschef Tony Pellfolk och rektor Örjan Andersson.

Länk till OTH-AW:s webbsidor https://www.oth-aw.de/

"Samarbetet med OTH-AW ger en fin möjlighet för Novias ingenjörsstuderande i Vasa att tillbringa ett år av studietiden i Amberg, Tyskland och också få ingenjörsexamen från partnerhögskolan", säger enhetschef Tony Pellfolk.

Detta kan göras så att den totala studietiden är fyra år, dvs året utomlands förlänger inte studietiden. Till utbildningen, som inkluderar ett års studier vid den andra högskolan, antas årligen tio studerande från respektive högskola med start hösten 2018.

Yrkeshögskolan Novia har nu fyra Double Degree-avtal; för ingenjörsstuderande med Spanien och nu också med Tyskland, för företagsekonomistuderande med Tyskland och för musikstuderande med Italien. 

Tilläggsuppgifter:
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig Ronnie Sundsten, tfn 044 780 5540
Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Tony Pellfolk, tfn 044 780 5200

Avsändare:
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"