15.9.2017

Idag är det inflyttningsfest för Novia vid Henriksgatan 7 i Åbo

Hanken 5

Idag 15.9 är det inflyttningsfest för utbildningarna inom social- och hälsovård och företagsekonomi vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo som har flyttat in i gemensamma nyrenoverade utrymmen i Akademikvarteren.

”Novia och Åbo Akademi bildar ett gemensamt campus i akademikvarteret, vilket öppnar för många nya intressanta möjligheter i framtiden”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

”I dagens festligheter deltar studerande och personal från både Åbo och Raseborg samt inbjudna gäster. På Henriksgatan har det gjorts en ytrenovering och vissa mellanväggar har tagits bort och golvmattor har bytts ut. Novia flyttar in med ca 900 studerande”, berättar enhetschef Eva Sandberg-Kilpi.

Samarbetet, pedagogiken och den nyrenoverade moderna fastigheten kommer att ge studerande möjligheter till en högklassig utbildning. Samarbetet med ÅA gynnar också studerande med tanke på gemensamt bibliotek i ASA-huset samt möjlighet att läsa kurser vid den andra högskolan.

Fakta om Novias utbildning vid Henriksgatan 7:

 • undervisningsmiljö för social- och hälsovårdsutbildning samt företagsekonomi
 • här utbildas hälsovårdare, sjukskötare, socionomer, tradenomer
 • ca 900 studerande och ca 45 anställda
 • en del av Novias forskning och utveckling finns här
 • auditorium 101 har ca 150 platser då utrymmet är möblerat med stolar och ca 100 sittplatser då utrymmet är möblerat med bord
 • café AurÅra har 100 platser
 • biblioteket finns i Åbo Akademis ASA-bibliotek, adress Fänriksgatan 3 A
 • Mastersutbildning på engelska, Leadership and Service Design, som leder till examina Master of Culture and Arts, Master of Business Administration, Master of Hospitality Management
 • högre YH-utbildning på svenska inom social- och hälsovård som leder till examina Sjukskötare (högre YH), Hälsovårdare (högre YH), Barnmorska (högre YH), Socionom (högre YH), Bioanalytiker (högre YH) och Röntgenskötare (högre YH)

PROGRAM - invigningsfest fredag 15.9 kl. 13.00

 • Musik, Bubbeli & The Runeberg Orchestra, Sebastian Lindgren
 • Välkomsthälsning, enhetschef Eva Sandberg-Kilpi, Yrkeshögskolan Novia
 • Invigningstal rektor Örjan Andersson, Yrkeshögskolan Novia
 • Hälsning från Åbo Akademi, rektor Mikko Hupa, Åbo Akademi
 • Hälsning från Studerandekåren Novium, Gabriela Butbul och Studerandeföreningen ÅKA, Lila Käki
 • Rundvandring ca kl. 14.00
 • Servering, Café Novia kl. 14.30

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, Rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, Enhetschef Eva Sandberg-Kilpi, tfn 044 449 8251

Avsändare:
Yrkeshögskolan Novia, Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

novia henriksgatan 086novia henriksgatan 035novia henriksgatan 040novia henriksgatan 073novia henriksgatan 081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jarno Terho 

Gå till "Pressmeddelanden"