27.9.2017

Hälsocampus Åbo är ett internationellt sett betydelsefullt kunskapskluster

terveyskampus turku

I hälsocampussamarbetet deltar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och som ny part Turku Science Park.

Hälsocampus Åbo -samarbetet inleddes i slutet av 2015. Onsdagen den 27.9. undertecknades ett avtal mellan parterna, som definierar målsättningarna för samarbetet. Turku Science Park anslöts till nätverket som ny medlem.

Hälsocampus Åbo -nätverket utvecklar Åbo universitetscentralsjukhus med omnejd som ett internationellt sett högklassigt kunskapskluster som överskrider vetenskapsgränser i anslutning till forskning och utbildning inom medicin och andra vetenskapsområden som handlar om hälsa och välmående. Turku Science Park bidrar till nätverket inom innovationsverksamhet och främjande av näringsverksamhet.

Inom området verkar för parterna gemensamma enheter såsom universitetens och sjukvårdsdistriktets gemensamma nationella PET-centrum och Åbo universitets, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts och specialupptagningsområdets övriga sjukvårdsdistrikst gemensamma Auria Biobank.

Hälsocampus Åboparterna ar starkt engagerade i ett gemensamt interprofessionellt och brett samarbete, som redan nu syns inom utbildning, utveckling av FoU-verksamhet och företagssamarbete.

"Hälsocampus Åbo stöder på ett betydelsefullt sätt det läkemedelsutvecklings- och diagnostikkluster, som koncentrerats till Sydvästa Finland, samt utvecklingen av framtidens hälsoteknologi. Hälsocampus är ett av Nordens största forsknings- och undervisningskluster som betjänar arbets- och näringslivet, säger ordförande för Hälsocampus Åbo -nätverkets ledningsgrupp", Åbo yrkeshögskolas vicerektor, Juhani Soini.

I avtalet har man bland annat definierat målsättningar såsom utveckling av förutsättningarna för vetenskaplig forskning och forskarsamarbete, utveckling av parternas undervisnings- och utbildningssamarbete samt utveckling av områdets företags- och innovationsverksamhet. Målsättningen är att stärka Hälsocampus Åbos varumärke, som bland annat stöder rekrytering.

Foto av undertecknandet av kontraktet i Forum Marinum på 27 september 2017

terveyskampus turku

Till vänster på bilden: Tero Piispanen (Turku Science Park), Päivi Rautava (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt), Örjan Andersson (Novia), Leena Setälä (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt), Vesa Taatila (Turku AMK), Kalervo Väänänen (Åbo universitetet), Mikko Hupa (ÅA), Ulla Achrén (ÅA), Päivi Mikkola (Åbo universitetet).

Tilläggsuppgifter:

Vicerektor Juhani Soini
tfn 050 598 5321
juhani.soini@turkuamk.fi

Forskningsledare Lena Nybond
tfn 050 438 3707
lena.nybond@tyks.fi

Hälsocampus Åbo webbsidor http://www.healthcampusturku.fi

Gå till "Pressmeddelanden"