12.3.2019

Finlands framgång kräver fler insatser för utbildning och forskning av nästa regering

FB 1200x627px osaamisenpuolesta y 2

Finlands Näringsliv och Akava, högskolor och studerande: 
Finlands framgång kräver fler insatser för utbildning och forskning av nästa regering

Finlands Näringsliv EK och Akava samt högskolorna och studentorganisationerna i Finland anser att större satsningar på högskolor, forskning och utbildning under nästa valperiod är en nödvändig framtidsinvestering. Fler insatser säkerställer också Finlands framgång i framtiden.

Organisationerna säger i ett gemensamt ställningstagande att nästa regering bör lyfta fram utbildning, forskning och innovationer som strategiska fokusområden. I fortsättningen måste det göras större insatser för att högskolorna ska ha en tillräcklig, förutsägbar och stabil basfinansiering.

Att höja utbildningsnivån och utveckla modellerna och finansieringen för livslångt lärande är viktigt också för att höja sysselsättningsgraden och med tanke på den ekonomiska tillväxten, säger organisationerna.

Högutbildad arbetskraft, produkter med högt mervärde och tilltalande kompetenskluster lockar fler internationella experter, investerare och företag till Finland än vad som nu är fallet. Arbetsrelaterad invandring bör göras smidigare.

I ställningstagandet konstateras att följande regering bör

  • bedriva långsiktig forsknings-, utvecklings och innovationspolitik och se till att satsningarna motsvarar 4 procent av BNP före 2030. Märkbart öka de offentliga satsningarna på forsknings- och utvecklingsverksamhet och finansieringen till högskolorna.
  • avlägsna överlappningar och koncentrera sig på större helheter inom konkurrensutsatt finansiering.
  • välja utbildning och forskning till spetstemat för Finlands EU-ordförandeskap.

Ställningstagandet är skrivet av Finlands Näringsliv EK och dess medlemsförbund Bildningsarbetsgivarna, Akava och dess medlemsförbund som undertecknat ställningstagandet, UNIFI rf, Arene rf, FSF och SAMOK samt alla Finlands universitet och yrkeshögskolor.

Läs ställningstagandet med underskrifter >

Ytterligare information:
VD Jyri Häkämies
Finlands näringsliv EK
tfn 09 4202 2400

VD Teemu Hassinen
Bildningsarbetsgivarna
tfn 050 562 7004

Ordförande Sture Fjäder
Akava
tfn 0400 609 717

Verksamhetsledare Leena Wahlfors
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
tfn 050 522 9421

Verksamhetsledare Petri Lempinen
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
tfn 040 766 7805

Kansler Kaarle Hämeri
Helsingfors universitet
tfn 02941 22206

Ordförande Sanni Lehtinen
Finlands studentkårers förbund FSF
tfn 044 906 5007

Ordförande Iiris Hynönen
Finlands studerandekårers förbund SAMOK
tfn 050 389 1000

 

Gå till "Pressmeddelanden"