12.3.2019

Finlands framgång hänger på kompetensen – nästa regering har ödet i sina händer

LL 20130523 novia 26

En hög kompetensnivå som kan utvecklas flexibelt är den viktigaste styrkan Finland har för att trygga sitt framtida välstånd. Därför bör satsningar på utbildning, forskning och innovationer lyftas fram i nästa regerings strategiska prioriteringar. För att Finland ska klara sig som nation i framtiden måste vi se till att högskolor, forskning och kompetens finansieras.

Universiteten och yrkeshögskolorna har bundit sig till ansvaret för betydande samhälleliga uppgifter, och utvecklar flexibelt sin verksamhet för att motsvara samhällets behov. För att högskolorna framgångsrikt ska kunna sköta sina uppgifter även i framtiden måste vi i fortsättningen göra större insatser för att deras grundfinansiering ska vara stabil, förutsägbar och på en tillräcklig nivå.

Vi behöver en långsiktig vetenskapspolitisk strategi samt en innovationspolitik som utöver företag och näringsliv även hållbart tjänar forskningen och högskolevärlden. Finansiering av utbildning och forskning måste ses som en investering i vår egen framgång även i framtiden.

Den forskning och de innovationer som görs nu är grogrunden för vårt välstånd och vår tillväxt för årtionden – kanske århundraden – framåt.

Finland behöver fri forskning i världsklass, den bästa möjliga tillämpade forskningen och samverkan mellan vetenskapen och samhället. En högre utbildningsnivå och utveckling finansieringen samt modeller för livslångt lärande är av central betydelse även för sysselsättningsnivån och den ekonomiska tillväxten.

Högutbildad arbetskraft, produkter med betydande mervärde samt tilltalande kompetenskluster skulle locka internationella experter, investeringar och företag till Finland i högre grad än i nuläget. Arbetsrelaterad invandring bör göras smidigare.

Åtgärder för en regering vars högskolepolitik har siktet mot framtiden:

  • Regeringen erbjuder Finland riktlinjer för en långsiktig utbildnings-, vetenskaps- och innovationspolitik, som baserar sig på en konsensus som sträcker sig över regeringsperioder och hållbart tjänar såväl forskningen och högskolevärlden som näringslivet.
  • Regeringen förbinder sig till att stödja att investeringarna i forskning, utveckling och innovation ska vara 4 % år 2030. Det betyder betydligt större satsningar på offentlig forsknings- och utbildningsverksamhet samt ökad finansiering för högskolor under nästa regeringsperiod. Regeringen ökar stabiliteten och förutsägbarheten för högskolornas finansiering exempelvis genom att permanent ta i bruk högskoleindexen. I nuläget har högskolornas grundfinansiering minskat under hela 2010-talet.
  • På kort sikt styr regeringen forsknings-, utvecklings- och innovationspolitiken med hjälp av olika finansieringsinstrument på ett sådant vis att överlappning förhindras och fokus hålls på större helheter även i fråga om konkurrensutsatt finansiering. Business Finlands och Finlands Akademis finansiering utvecklas som större och mer strategiska helheter.
  • Regeringen väljer utbildning och forskning som huvudtemat för sin ordförandeperiod i EU.

 

Undertecknare:

Aalto-universitetet
Agronomförbundet
Akava
Akavas Specialorganisationer
Bildningsarbetsgivarna
Diakoniarbetarnas Förbund
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia
Finlands Ekonomer
Finlands Farmaciförbund
Finlands Företagshälsovårdareförbund
Finlands Hälsovårdarförbund
Finlands Juristförbund
Finlands näringsliv EK
Finlands Psykologförbund
Finlands Talterapeutförbund
Finlands Tandläkarförbund
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
Forskarförbundet
FSF - Finlands studentkårers förbund
Försvarshögskolan
Helsingfors universitet
Humanistiska yrkeshögskolan
Högskolan på Åland
Högskoleutbildade samhällsvetare
Ingenjörsförbundet
Jyväskylä universitet
Jyväskylä yrkeshögskola
Kajana yrkeshögskola
Konstuniversitetet
Lahtis yrkeshögskola
Lapplands universitet
Lapplands yrkeshögskola
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu
Polisyrkeshögskolan
Privatsektorns Chefer och Specialister YTY
Professorsförbundet
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
Saimaa yrkeshögskola
SAMOK - Finlands studerandekårers förbund
Satakunda yrkeshögskola
Seinäjoki yrkeshögskola
Svenska handelshögskolan
Sydöstra Finlands yrkeshögskola
Tammerfors universitet
Tammerfors yrkeshögskola
Tavastlands yrkeshögskola
Teknikens akademiker – TEK
Tradenomförbundet
Uleåborgs universitet
Uleåborgs yrkeshögskola
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
Vasa universitet
Vasa yrkeshögskola
Villmanstrands tekniska universitet LUT
Yrkeshögskolan Arcada
Yrkeshögskolan Centria
Yrkeshögskolan Diakonia
Yrkeshögskolan Haaga-Helia
Yrkeshögskolan Karelia
Yrkeshögskolan Laurea
Yrkeshögskolan Metropolia
Yrkeshögskolan Novia
Yrkeshögskolan Savonia
Åbo Akademi
Åbo universitet
Åbo yrkeshögskola
Östra Finlands universitet

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"