1.10.2015

Bioanalytikutbildningen vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa firar 40 år

LL 20130523 novia 5542

Torsdag den 1 oktober firar bioanalytikerutbildningen (tidigare laboratorieskötarutbildningen) vid Yrkeshögskolan Novia inom social- och hälsoområdet 40 år och gör det med en jubileumsföreläsning av docent och diabetesläkare Bo Isomaa, som varit delaktig i Botnia projektet sedan 1992.

I början av 1990-talet inleddes Botnia projektet som undersöker sjukdomen typ 2 diabetes som har en stark ärftlig koppling. Sjukdomen är en välfärdssjukdom och av sjukdomen diabetes som 6-8 % av befolkningen i Finland lider är ca 90 % typ 2 diabetes. Det var vid tre hälsovårdscentraler i Österbotten, Närpes, Korsholm och Malax-Korsnäs, som projektet började och utökades så småningom att också omfatta Jakobstad och Vasa, samt andra områden i Finland och södra Sverige. Cirka 11,000 personer från 1400 familjer med diabetes har deltagit i projektet. Botnia projektets hemsida hittas på den här adressen http://www.botnia-study.org/sv/hem/23.09.2015.

Docent Bo Isomaa är specialist i inre medicin och har huvudsakligen jobbat som läkare inom inre medicin i Jakobstad.

Bo Isomaa doktorerade på diabeteskomplikationer 2001 och har arbetet som koordinator för Botnia projektet i Österbotten sedan 2003 till sin pensionering 2014.

Bioanalytikutbildningens 40 års jubileum, Yrkeshögskolan Novia, Seriegatan 2, Vasa torsdag 1.10 kl. 17.30–19.15

Jubileumsföreläsning:

Docent, diabetesläkare Bo Isomaa ”Typ 2 diabetes och Botnia-projektet”

Om bioanalytikerutbildningen vid Novia

Vartannat år tar Novia in studerande till utbildningen. Efter examen kan bioanalytikern arbeta inom olika laboratorier, inom hälsovård, inom offentliga och privata institutioner samt inom forskning och företag.

https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud/Social-och-halsoomradet/bioanalytiker-yh/

Frågor, kontakta utbildningsansvarig Margareta Antus, tfn 050 591 9167

Gå till "Pressmeddelanden"