7.6.2017

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi valde ny styrelse 7.6.2017

LL 20130523 novia 14

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi har hållit bolagsstämma den 7 juni. På bolagsstämman valdes en ny styrelse som tillträder 7.6.2017.

 

  • Styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh, Utbildningsstiftelsen Sydväst
  • Johan Aura, Utbildningsstiftelsen Sydväst
  • Lasse Svens, Stiftelsen för Åbo Akademi
  • Tomas Häyry, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
  • Ulrica Karp, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
  • Malin Brännback, Åbo Akademi
  • Mats Lindfelt, Åbo Akademi  NY
  • Timo Kerke, Personalrepresentant
  • Emil Granberg, Studeranderepresentant, studerar i  Vasa på utbildningen maskin och produktionsteknik, ingenjör.

 

Styrelsen tackar Ulla Achrén för hennes arbete.

Som verkställande direktör och rektor fungerar Örjan Andersson
Sekreterare: Förvaltningschef Kjell Heir

Avsändare: Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"