12.6.2019

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi valde ny styrelse 2019

flagga 1000

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi har hållit bolagsstämma den 12 juni. Bolagsstämman tackade styrelse och verkställande direktören för en resultatrik verksamhet under året 2018 och beviljade dem ansvarsfrihet.

På bolagsstämman valdes en ny styrelse.

  • Kaj-Gustaf Bergh, Utbildningsstiftelsen Sydväst, valdes till styrelseordförande på bolagsstämman
  • Johan Aura, Utbildningsstiftelsen Sydväst
  • Lasse Svens, Stiftelsen för Åbo Akademi
  • Samuel Broman, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk NY
  • Ulrica Karp, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
  • Mats Lindfelt, Åbo Akademi 
  • Moira von Wright, Åbo Akademi NY
  • Camilla Ribacka, Personalrepresentant
  • Felix Karlström, Studeranderepresentant, studerar i Vasa på utbildningen produktionsekonomi, ingenjör. NY

 

Styrelsen tackar avgående styrelsemedlemmarna Thomas Häyry, Malin Brännback och studerande Emil Granberg för deras arbete i styrelsen.

Som verkställande direktör och rektor fungerar Örjan Andersson och som sekreterare förvaltningschef Kjell Heir.

 

Tilläggsuppgifter
Yrkeshögskolan Novia, Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"