Styrelsen Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Nedan kan du ladda ner våra pressbilder.

Pressbilder styrelse

Kaj-Gustaf Bergh
Mats Lindfelt
Lasse Svens
Lasse Svens
Malin Brännback
Malin Brännback
Johan Aura
Johan Aura
Ulrica Karp
Ulrica Karp
Tomas Häyry
Camilla Ribacka
Emil Granberg