Rektor, ledningsgrupp, huvudförtroendeman

Nedan kan du ladda ner våra pressbilder.

Rektor

Rektor Örjan Andersson
Rektor Örjan Andersson
Rektor Örjan Andersson
Rektor Örjan Andersson
Rektor Örjan Andersson

Ledning

Kjell Heir
Eva Matintupa
Eva Sandberg-Kilpi
Therése Nyström-Saaristo
Kristian Blomqvist
Camilla Ekman

Huvudförtroendeman

Tommy Nyman, huvudförtroendeman