4.6.2020

Yrkeshögskolornas YH-urvalsprovsdatum bekräftade

konceptbild för ansökan, en glad studerande

Yrkeshögskolornas gemensamma YH-urvalsprov arrangeras i juni i två steg. Det första skedet av provet arrangeras 4.6 som ett digitalt prov på distans. Det andra skedet av provet arrangeras 23.-25.6 på yrkeshögskolornas campus på olika håll i landet.  Läs mera om YH-urvalsprovet. Det andra skedet av provet arrangeras 23.-25.6.2020 på yrkeshögskolornas campus på olika håll i landet.

YH-urvalsprovets första skede 4.6

YH-urvalsprovet är ett digitalt prov som utförs självständigt på egen dator.

Det första skedet av provet arrangeras 4.6 som ett digitalt prov på distans. Man kan inte utföra provet vid någon annan tidpunkt.

 • Om du ursprungligen har anmält dig till YH-urvalsprovet på förmiddagen, kallas du den 4.6.2020 till provet på förmiddagen, som inleds inom tidsintervallet kl. 9-11.
 • Om du ursprungligen anmält dig till YH-urvalsprovet på eftermiddagen, kallas du den 4.6.2020 till provet på eftermiddagen, som inleds inom tidsintervallet kl. 14-16.

Tidpunkt för ditt prov hittar du i urvalsprovskallelsen som sänds 1.6. Urvalsprovets längd bestäms på basen av vilka ansökningsmål du ansökt till.

Utgångspunkten är att alla sökande kan delta i YH-urvalsprovet (se behörighet). Om du blir antagen på basis av betyg behöver du inte delta i urvalsprovet. Resultaten av antagning på basen av betyg blir klara senast 27.5.2020. Om du ändå vill ha en chans att bli antagen till ett eventuellt högre ansökningsmål bör du delta i urvalsprovet.

Inloggning till provet

Du kan logga in till YH-urvalsprovet endast via en personlig inloggningslänk.

Du får en inloggningslänk 1.6 till den e-postadress som du uppgav när du ansökte i Studieinfo. Inloggningslänken är också tillgänglig i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo.

Du hittar starttiden för ditt eget prov i urvalsprovskallelsen som har skickats till dig per e-post. Påbörja inloggningen till provet i tid. Vänta på att provet börjar.

Inloggningen kräver stark identifiering, vilket sker genom tjänsten Suomi.fi (mera information Suomi.fi). Du kan identifiera dig antingen med personliga bankkoder eller mobilcertifikat. Även sökande som saknar finsk personbeteckning eller möjlighet till stark identifiering kan logga in.

Krav på utrustning och nät

YH-urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen dator. Du måste försäkra dig om att du på urvalsprovsdagen har tillgång till en dator som uppfyller kraven. Man kan inte utföra urvalsprovet på en telefon eller pekplatta.

Ta tillägg ur bruk i webbläsaren Chrome

 • Skriv in följande adress i Chrome-webbläsarens adressfält: chrome://extensions/ 
 • Tillägg-vyn (Extensions) öppnas. I denna vy ser du de tillägg som eventuellt är i bruk. På exempelbilden nedan i länken ser du ett webbläsartillägg som heter Hola.

1. Du tar webbläsartilläggen ur bruk genom att klicka på den blå knappen i nedre kanten av tillägget. Inringat med rött på bilden.
2. Knappen blir grå. Tillägget är nu ur bruk!
3. Om du har flera tillägg, ta dem alla ur bruk genom att klicka på den blåa knappen för dem alla.
4. Tilläggen är nu ur bruk!

Läs mer om att ta tillägg ur bruk i webbläsaren Chrome genom att klicka här

Ta tillägg ur bruk i webbläsaren Firefox

1. Klicka upp menyn (omringat med rött i exempelbilden nedan i länken) i övre högra hörnet i webbläsaren Firefox. Välj punkten Tillägg i menyn som öppnas.
2. Välj punkten Tillägg i vyn som öppnas. I exemplet nedan finns det två tillägg.
3. Du tar tilläggen ur bruk genom att klicka på den blå knappen (omringat med rött) vid varje tillägg. Om det inte finns några blå knappar i vyn, inaktiverar du tilläggen genom att klicka på de tre punkterna bredvid tillägget och välja Inaktivera.
4. Bredvid tilläggets namn uppenbarar sig texten ”Inaktiverad”. Upprepa detta för alla tillägg.

Läs mer om och se bild av att ta  tillägg ur bruk i webbläsaren Firefox genom att klicka här

Krav på utrustning och nät

För att urvalsprovet ska fungera måste man använda en lämplig webbläsare.

Provsystemet stöder uppdaterade versioner av följande webbläsare:

 • Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • Internet Explorer 11
 • Safari

Även andra moderna webbläsare kan fungera. Du måste ha aktiverat  JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare.

Systemet har omfattande testats med följande operativsystem:

 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Du måste också ha en tillförlitlig internetanslutning. Observera att du själv ansvarar för att internetanslutningen fungerar.

YH-urvalsprovets innehåll, längd och poängsättning

Urvalsprovets innehåll och längd beror på vilka ansökningsmål du har ansökt till. Du avlägger vid ett tillfälle alla de delar som hör till dina ansökningsmål. I YH-urvalsprovet finns både delar som är gemensamma för alla sökande och delar som är specifika för de olika utbildningsområdena. Ansökningsmålens undervisningsspråk avgör vilket språk de olika delarnas uppgifter ska utföras på. Om du ansöker till endast svenskspråkiga ansökningsmål utför du provets alla delar på svenska (med undantag av den delen för det engelska språket). Om du ansöker till endast finskspråkiga ansökningsmål utför du provets alla delar på finska (med undantag av den delen för det engelska språket). Om du ansöker till både svensk- och finskspråkiga utbildningar, måste du först välja på vilket språk du vill utföra provet: svenska eller finska. Oberoende av vilket språk du väljer att utföra provet på utför du delen för undervisningsspråket på både svenska och finska.

Varje del av urvalsprovet ska utföras inom en på förhand bestämd tid. När tiden för delen tar slut stängs delen. Om delen blir på hälft är det den senaste versionen som sparas som ditt svar. Du kan utföra YH-urvalsprovets delar i valfri ordning, men varje del måste slutföras med en gång. Man kan inte gå tillbaka till en del efter det att den har stängts.

I figur 1 (nedan) presenteras YH-urvalsprovets delar per utbildningsområde samt gränsen för godkänt och maximipoäng för delarna i vårens andra gemensamma ansökan 2020.

Gemensamma delar för alla utbildningsområden:

 • Färdigheter i beslutsfattande (20 minuter): Du utför uppgifterna i den ifrågavarande delen oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas logisk slutledningsförmåga och färdigheter i problemlösning. Man kan få maximalt 20 poäng för delen.
 • Undervisningsspråket (svenska eller finska) (20 minuter): Ansökningsmålets undervisningsspråk avgör uppgifterna i denna del, som utvärderar dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförrådet och din språkliga slutledningsförmåga. Om du ansöker till både svensk- och finskspråkiga ansökningsmål ska du utföra uppgifter som hör till både den svenska och den finska delen. Man kan få maximalt 10 poäng för delen.
 • Engelska (15 minuter): Du utför uppgifterna i den ifrågavarande delen oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförrådet och din språkliga slutledningsförmåga. Man kan få maximalt 10 poäng för delen.

Förutom de delar som är gemensamma för alla områden innehåller YH-urvalsprovet följande delar som är branschspecifika:

 • Matematiska färdigheter (30 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik, företagsekonomi och informationsbehandling, naturbruk, sjöfart, turism, kosthåll och ekonomi, social- och hälsovård, idrott eller skönhetsbranschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda utbildningsområden. I denna del utvärderas dina färdigheter i att lösa grundläggande räkne- och procentuppgifter, förstagradsekvationer, enhetsomvandlingar, uppgifter som kräver matematisk-logisk slutledningsförmåga samt din förmåga att tolka tabeller och figurer. Man kan få maximalt 20 poäng för delen.
 • Matematisk-naturvetenskapliga färdigheter (30 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik. I delen utvärderas dina färdigheter i matematik och fysik. I provet utvärderas dina matematiska färdigheter genom uppgifter som berör förenkling av uttryck, lösning av ekvationer samt plangeometri och trigonometri (t.ex. en rätvinklig triangel). I fysik utvärderas dina grundkunskaper om fysikens fenomen och formler, din förmåga att göra uträkningar och dra slutsatser utgående från grundläggande kunskaper i fysik eller givna modeller samt din förmåga att tolka diagram och grafer. I denna del kan den sökande använda provsystemets funktionsräknare. Man kan få maximalt 20 poäng för delen.

Räknarens funktioner

 • Etiska färdigheter (10 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen eller den humanistiska och pedagogiska branschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda branscher. I denna del utvärderas dina färdigheter i att identifiera olika påståendens etiska natur. Man kan få maximalt 20 poäng för delen.

Lägsta godkända poängantal

I distansprovet måste man uppnå ett visst antal totalpoäng för att man ska få fortsätta till YH-urvalsprovets andra skede.

Gränserna för godkänt resultat har slagits fasts per utbildningsområde och utgörs av följande totalpoäng:

 • Teknik: 5,5 poäng
 • Sjöfart: 4,5 poäng
 • Företagsekonomi och informationsbehandling: 4,5 poäng
 • Naturbruk: 4,5 poäng
 • Turism, kosthåll och ekonomi: 4,5 poäng
 • Social- och hälsovård, idrott och skönhetsbranschen: 5,5 poäng
 • Humanistiska och pedagogiska området : 4,5 poäng.

Här är figur 1 som presenterar YH-urvalsprovets delar per utbildningsområde i vårens andra gemensamma ansökan 2020.

 urvalsprovets olika delar poangsattning

 

 

 

 

 

 

Exempel på poängsättning

Förberedelser för YH-urvalsprovet

Genom urvalsprovet bedöms dina förutsättningar för yrkeshögskolestudier. YH-urvalsprovet förutsätter inte att du förbereder dig på förhand och där ingår varken förhandsmaterial eller förhandsuppgifter.

Förbered dig för urvalsprovet på följande sätt:

 • Du ska ha en dator som uppfyller kraven och en fungerande internetuppkoppling.
 • Kontrollera din internetuppkoppling i god tid före YH-urvalsprovet. Testa din internetuppkoppling även på morgonen före provet börjar. Vänligen observera att du själv är ansvarig för att internetuppkopplingen fungerar.
 • Försäkra dig i tjänsten Min Studieinfo om att e-postadressen du uppgav är korrekt och följ med din e-post. Se till att det finns utrymme i din inkorg. Kontrollera också mappen för skräppost.
 • Försäkra dig om att du har fått urvalsprovskallelsen per e-post tre dagar före urvalsprovet. Försäkra dig om att du har din personliga inloggningslänk och din personliga inloggningstid.
 • Man loggar in till urvalsprovet genom Suomi.fi-tjänstens starka identifiering (tilläggsinformation: Suomi.fi). Se till att de uppgifter du behöver för identifieringen är tillgängliga under provtillfället.
 • Om du använder en bärbar dator, anslut den till ett eluttag.
 • Reservera papper och penna så att du kan göra anteckningar under provtillfället.

 

YH-urvalsprovets andra skede 23-25.6

De sökande som har fått flest poäng i det första skedet kallas till det andra skedet av provet.

Kallelser till det andra skedet skickas ut per e-post, under veckan som börjar med 15.6.2020. Det andra skedets provplats och tidpunkt finns i kallelsen. Din urvalsprovsdag är antingen tisdag 23.6, onsdag 24.6 eller torsdag 25.6.

Eftersom urvalsprovet sker i två steg, byts den tidpunkt och plats du valt på ansökningsblanketten. Det andra skedets urvalsprovsplats och tidpunkt kan du inte själv välja och inte heller byta. Det andra skedet av urvalsprovet görs vid det ansökningsmål vid den yrkeshögskola, dit dina poäng räcker till på basen av resultatet i det första skedet.

Det andra skedet av provet genomförs på ett säkert sätt genom att följa myndigheters direktiv och begränsningar. I provets både första och andra steg testas de sökandes färdigheter för högskolestudier och inget förhandsmaterial finns.

Mera detaljerade instruktioner uppdateras senast två veckor före provet.

Instruktioner för YH-urvalsprovet

 • På morgonen innan provet börjar ska du testa din internetuppkoppling, försäkra dig om att din dator är ansluten till ett eluttag och ta fram anteckningsmaterial. Ta också fram de uppgifter som behövs för identifieringen.
 • Logga in till provsystemet genom din personliga inloggningslänk vid den tidpunkt som anvisats dig. Ditt prov börjar 10 minuter efter din personliga inloggningstid. Följ provsystemets anvisningar.
 • Om du har ansökt till både svensk-och finskspråkiga ansökningsmål ska du i början av provet själv välja vilket språk du utför provet på. Oberoende av vilket språk du väljer att utföra provet på utför du delen för undervisningsspråket på både svenska och finska.
 • Beakta att varje del av urvalsprovet ska utföras inom en på förhand bestämd tid. När tiden för delen tar slut stängs delen. Om du inte har slutfört delen är det den senaste versionen som sparas som ditt svar. Du kan utföra YH-urvalsprovets delar i valfri ordning, men varje del måste slutföras med en gång. Man kan inte senare gå tillbaka till en del. Följ med hur mycket tid du har kvar med hjälp av klockan i det övre högra hörnet.
 • Provsystemet sparar dina svar genast när du har valt dem.
 • Ditt prov slutar när du har slutfört alla delar, din provtid tar slut eller du själv väljer att avsluta provet.
 • När du är klar ska du logga ut ur provsystemet och stänga webbläsaren.

 

Vanliga frågor om YH-urvalsprovet

Första skedet: YH-urvalsprovet som ordnas på distans

När ordnas provet?

Det första skedet arrangeras 4.6.2020 som YH-urvalsprovet på distans. Alla som har anmält sig till provet utför provet på samma dag. Om du ursprungligen har anmält dig till YH-urvalsprovet på förmiddagen, kallas du den 4.6.2020 till provet på förmiddagen, som inleds inom tidsintervallet kl. 9-11. Om du ursprungligen anmält dig till YH-urvalsprovet på eftermiddagen, kallas du den 4.6.2020 till provet på eftermiddagen, som inleds inom tidsintervallet kl. 14-16.

Provets andra skede arrangeras 23–25.6.2020 på yrkeshögskolornas campus runt om i landet.

Kan jag utföra provet vid en annan tidpunkt?

Nej, tyvärr kan du inte det.

Var utförs provet?

Du kan utföra provet var som helst i Finland, där du har tillgång till en dator och en tillförlitlig internetuppkoppling. Vänligen beakta att du inte kan utföra provet utomlands.

Kan jag delta i YH-urvalsprovet?

Utgångspunkten är att alla sökanden kan delta i YH-urvalsprovet.  Om du blir antagen på basis av betyg behöver du inte delta i urvalsprovet. Om du ändå vill ha en chans att bli antagen till ett eventuellt högre ansökningsmål bör du delta i urvalsprovet.

Provets innehåll och förberedelser

Hur kan jag förbereda mig för YH-urvalsprovet?
Bekanta dig med instruktionerna för hur du ska förbereda dig. Bekanta dig även med kraven på utrustning och nät.

Hurdant kunnande testar YH-urvalsprovet?
Urvalsprovet utvärderar färdigheterna för yrkeshögskolestudier.

Hurdana uppgifter finns det i YH-urvalsprovet?
YH-urvalsprovets innehåll bestäms av de ansökningsmål du har sökt till. Du utför på en och samma gång alla de delar som hör till dina ansökningsmål. YH-urvalsprovet har både delar som är gemensamma för alla sökanden och delar som hör till specifika utbildningsområden. Du hittar tilläggsinformation i sektionen YH-urvalsprovets innehåll, längd och poängsättning. 

Ska jag utföra YH-urvalsprovet flera gånger om jag söker till t.ex. företagsekonomi och teknik?
Nej. Du utför på en och samma gång bara ett YH-urvalsprov och på basis av det kan du bli antagen till alla dina ansökningsmål. Urvalsprovets innehåll definieras av dina ansökningsmål. Du utför på en gång alla delar som hör till dina ansökningsmål.

Finns det en matematikdel i YH-urvalsprovet?
YH-urvalsprovet innehåller en matematikdel för alla sökanden, med undantag av dem som söker till ett ansökningsmål inom det humanistiska och pedagogiska området.

Hur länge räcker YH-urvalsprovet?
Varje del av urvalsprovet ska utföras inom en på förhand bestämd tid. När tiden för delen tar slut stängs delen.

Inloggning till provet och utförande av provet

Var hittar jag min personliga inloggningslänk till provet?
Du får din personliga inloggningslänk per e-post 1.6.2020. Vi använder den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Inloggningslänken finns också i din ansökan i tjänsten Min Studieinfo.

Vad gör jag om jag inte har fått kallelsen till urvalsprovet tre dagar före urvalsprovet? Var hittar jag i så fall min personliga inloggningslänk och min personliga inloggningstid?
Du ska i god tid före urvalsprovet försäkra dig om att e-postadressen i Min Studieinfo är korrekt. Följ med din e-post och se till att det finns plats i din e-postlåda. Kontrollera också e-postens mapp för skräppost. 

Du hittar din personliga inloggningslänk även i din ansökan i tjänsten Min Studieinfo tre dagar före urvalsprovet. Genom att klicka på länken ser du din personliga inloggningstid till ditt kommande prov.

Vad betyder personlig inloggningstid?
Provets inloggningstider är differentierade. Personlig inloggningstid betyder den tid då du ska logga in till provsystemet. Ditt prov börjar 10 minuter efter din personliga inloggningstid.

Hur loggar man in till YH-urvalsprovet?
Man loggar in till provet via den personliga inloggningslänken vid den inloggningstidpunkt som anvisats dig. Inloggningen kräver att man identifierar sig i tjänsten Suomi.fi.

När börjar mitt prov? / Hur får jag information om när mitt prov börjar?
I e-postmeddelandet som skickats till dig finns det information om din personliga inloggningstid. Du hittar din personliga inloggningslänk även i din ansökan i tjänsten Min Studieinfo tre dagar före urvalsprovet. Genom att klicka på länken ser du din personliga inloggningstid till ditt kommande prov.

Vad händer om jag försöker logga in före min personliga inloggningstid?
Du kan logga in endast vid den personliga inloggningstidpunkten som har anvisats dig. Om du försöker logga in för tidigt kommer du till en väntsida som uppdateras automatiskt när det är din tur att logga in.

Vad ska jag göra om jag försenar mig från min inloggningstid?
Du kan också logga in som försenad, men identifieringsprocessen kan ta längre tid än normalt. Vänta i lugn och ro på din tur. Stängt inte webbläsaren och påbörja inte inloggningen på nytt. Obs! Din provtid börjar i alla fall löpa 10 minuter efter din personliga inloggningstid.

Vad ska jag göra om tjänsten Suomi.fi inte fungerar?
Om du inte kommer in identifieringstjänsten Suomi.fi ska du återvända till inloggningssidan eller påbörja inloggningen på nytt via den personliga inloggningslänken. På inloggningssidan ska du i stället för ”Gå till identifieringen”-knappen välja ”Jag kan inte identifiera mig”-länken. Via denna länk kan du identifiera dig med din personbeteckning.

Jag kan inte identifiera mig starkt i tjänsten Suomi.fi. Vad ska jag göra?
Logga in till provet med din personliga länk. I stället för ”Gå till identifieringen”-knappen ska du välja ”Jag kan inte identifiera mig”-länken. Du kan identifiera dig för provet med din personbeteckning.

Jag har inte finsk personbeteckning. Vad ska jag göra?
Logga in till provet med din personliga länk. Du förflyttas till en sida där du kan identifiera dig utan personbeteckning.

Under provet och efter provet

Mistä tiedän, että vastaukseni on tallentunut?
tämä tarkentuu myöhemmin, kun tähän saadaan vastaus

Hur vet jag hur mycket provtid som återstår?
Du kan följa med provtiden på klockan som syns i övre högra hörnet.

Tid tog slut mitt i. Vad hände med mina svar?
Svaren du valt har sparats automatiskt.

Vad ska jag göra om min nätförbindelse bryts mitt under provet?
Stängt inte webbläsaren. Återställ nätförbindelsen. Ladda om sidan (refresh). Fortsätt med provet.

Om det inte hjälper att ladda om sidan, logga in till provet på nytt via din personliga inloggningslänk. Vid behov, identifiera dig på nytt i tjänsten Suomi.fi.

Om webbläsaren har stängts måste du logga in på nytt till provet via din personliga inloggningslänk och identifiera dig på nytt i tjänsten Suomi.fi.

Efter avbrottet återvänder du till det ställe i provet där du var före avbrottet. Försäkra dig om att dina senaste svar har sparats.

Obs! I båda dessa fall löper din provtid hela tiden.

Vad ska jag göra om jag i misstag loggar ut från provsystemet mitt under urvalsprovet?
Logga in till provet på nytt via din personliga inloggningslänk. Vid behov, identifiera dig på nytt i tjänsten Suomi.fi.

Efter avbrottet återvänder du till det ställe i provet där du var före avbrottet. Försäkra dig om att dina senaste svar har sparats. Obs! Din provtid löper hela tiden.

Får jag en bekräftelse per e-post när jag lämnar in YH-urvalsprovet?
Vi skickar ingen separat bekräftelse på att provsvaren har mottagits.

Vem rättar YH-urvalsprovet?
Urvalsprovssystemet räknar automatiskt ut dina totalpoäng i YH-urvalsprovet.

 

Gå till "Nyheter"