30.5.2011

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse och bokslut

Novia har ett händelserikt år bakom sig. Novia presenterar det gångna årets händelser i årsberättelsen där du kan ta del av bl a rektors översikt, den pedagogiska utvecklingen, det nya engelska programmet Maritime Management i Åbo, första högskola i Norden certifierad enligt både ISO 9001 och ISO 14001, forskning och utveckling, Centret för livslångt lärande vid Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi, biblioteks- och informationstjänster, nya webbsidor lanserades och händelser under året samt Studerandekåren Noviums arbete.

Läs årsberättelsen och boslutet här.

Gå till "Nyheter"