30.12.2011

Yrkeshögskolan Novia har dimitterat

Yrkeshögskolan Novia har 19-30.12.2011 dimitterat. 

Utbildningsområde: Teknik och kommunikation (Tekniikan ja liikenteen ala)

Examen: Ingenjör (YH) (Insinööri (AMK))

Utbildningsprogrammet för maskin- och produktionsteknik (Kone- ja tuotantotekniikka), Vasa

Byggmästar Daniel, Larsmo

Lund Andreas, Malax

 

Utbildningsprogrammet för produktionsekonomi (Tuotantotalous), Vasa

Blomfeldt David, Vasa

Lindholm Magnus, Raseborg

 

Utbildningsprogrammet för elektroteknik (Sähkötekniikka), Vasa

Heinonen Ville, Vasa

Klemets Jonatan, Pedersöre

Siffrén Sebastian, Malax

Slotte Vincent, Karleby

 

Utbildningsprogrammet för informationsteknik (Tietotekniikka), Vasa

Kock Fredrik, Pedersöre

Storhannus Linus, Kristinestad

 

Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik (Rakennustekniikka), Raseborg

Fredriksson Rasmus, Raseborg

 

Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik (Rakennustekniikka), Vasa

Julin Staffan, Nykarleby

Näse Adam, Kronoby

 

Utbildningsprogrammet för lantmäteriteknik (Maanmittaustekniikka), Vasa

Nisula Niklas, Karleby

Qvarnström Gustaf, Brändö

 

Utbildningsprogrammet för arbetsledning inom byggnadsbranschen (Rakennusalan työnjohto), Raseborg

Examen: Byggmästare (YH) (Rakennusmestari (AMK))

Biström Alexander, Raseborg

Gestranius Jonas, Väståboland

Lindroos Thomas, Lovisa

Sjöström Anders, Väståboland

Sundholm Kasper, Väståboland

 

Utbildningsprogrammet för sjöfart (Merenkulku), Åbo

Examen: Sjökapten (YH) (Merikapteeni (AMK))

Kuusisto Kimmo, Helsingfors

Luhtanen Jura, Åbo

Nieminen Mia, Valkeakoski

Östergård Leif-Christian, Korsholm

 

Utbildningsprogrammet för teknologibaserat ledarskap (högre YH)

(Teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK)), Vasa

Examen: Ingenjör (högre YH) (Insinööri (ylempi AMK))

Nyström Tomas, Lovisa

 

Utbildningsområde: Kultur (Kulttuuriala)

 

Utbildningsprogrammet i formgivning (Muotoilu), Åbo

Examen: Formgivare (YH) (Muotoilija (AMK))

Berglund Lotta, Vasa

Sandberg-Malmén Nora, Raseborg

Wiksten Janina, Borgå

 

Utbildningsprogrammet för musik (Musiikki), Jakobstad

Examen: Musikpedagog (YH) (Musiikkipedagogi (AMK))

Enroth Peter, Närpes

Sandgren Diago Camilla, Karleby

 

Utbildningsprogrammet för kulturproducentskap (Kulttuurituotanto), Helsingfors

Examen: Kulturproducent (YH) (Kulttuurituottaja (AMK))

Silfvast Charlotte, Helsingfors

Ödahl Ellen, Helsingfors

 

Utbildningsområde: Social-, hälso- och idrottsområdet (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)

 

Utbildningsprogrammet för vård (Hoitotyö), Vasa

Examen: Sjukskötare (YH) (Sairaanhoitaja (AMK))

Beijar Camilla, Korsholm

Byggmästar Mia, Pedersöre

Cehobasic Jasmina, Närpes

Elenius Ida, Nykarleby

Forsbacka Malin, Nykarleby

Granberg Linnea, Pedersöre

Granqvist Malin, Nykarleby

Hautala Rasmus, Jakobstad

Keski-Korhonen Eva, Vasa

Lundström Ann-Sofie, Vasa

Nybacka Patricia, Närpes

Skrifvars Linda, Korsholm

Smeds Sofia, Vasa

Snickars Mikaela, Vasa

Staffas Caroline, Mariehamn

Sundqvist Johanna, Pedersöre

Söderström Victoria, Kimitoön

Tast Mia, Kronoby

Westergård Lotta, Vasa

Vesterlund Tanja, Vasa

Wik Anders, Vasa

Ågren Theresia, Vasa

Åkerholm Linda, Vasa

 

Examen: Barnmorska (YH) (Kätilö (AMK))

Bergman Hanna, Lovisa

Broända Johanna, Nykarleby

Fors Annichen, Vasa

Hyytinen Mia-Maria, Kronoby

Judin Bea, Björneborg

Ljungkvist Fanny, Malax

Molnå Jessica, Närpes

Nyström Heidi, Korsholm

Sand Laura, Karleby

 

Utbildningsprogrammet för vård (Hoitotyö), Åbo

Examen: Sjukskötare (YH) (Sairaanhoitaja (AMK))

Axén Linda, Väståboland

Bussman Jimmy, Hangö

Ekström Björn, Masku

Enqvist Annina, Kumlinge

Himmelroos Sandra, Raseborg

Karlsson Johanna, Borgå

Mölsä Martina, Pedersöre

Olander Anna-Lena, Raseborg

Rönnberg Alexandra, Raseborg

Selenius Cia-Maria, Åbo

Sjöström Mikaela, Väståboland

Teir Fredrik, Närpes

Timonen Minna, Åbo

Westerlund Petra, Åbo

 

Degree Programme in Nursing, Vasa

Examen: Sjukskötare (YH), Bachelor of Health Care (Sairaanhoitaja (AMK))

Bambot Gildas, Kamerun

Chen Lihong, Kina

Han Ruwang, Kina

Hägg Jane, Vasa

Lin Shan, Kina

Mbuthia Ruth, Vasa

Zhang Chang, Kina

Zheng Haixia, Kina

 

Utbildningsprogrammet för radiografi och strålbehandling (Radiografia ja sädehoito), Vasa

Examen: Röntgenskötare (YH) (Röntgenhoitaja (AMK))

Färm Benny, Vasa

Henriksson Anne, Vasa

Nordlund Robin, Vasa

Puhto Carina, Jakobstad

Pyrrö Jenni, Vasa

Silander Michelle, Vörå

Syrjälä Anna-Stina, Björneborg

 

Utbildningsprogrammet för bioanalytik (Bioanalytiikka), Vasa

Examen: Bioanalytiker (YH) (Bioanalyytikko (AMK))

Backlund Jannika, Jakobstad

Dinh Hue, Pedersöre

Greco Alexandra, Kronoby

Häggård Cecilia, Korsnäs

Kackur Sanna, Jakobstad

Smedback Louise, Malax

Stenlund Jenny, Kristinestad

Ståhl Yvonne, Vasa

Ulfves Malin, Vörå

 

Utbildningsprogrammet för det sociala området (Sosiaaliala), Vasa

Examen: Socionom (YH) (Sosionomi (AMK))

Achrén Erika, Vasa

Berg Daniela, Vasa

Björklund Sofia, Kronoby

Eriksson Sara, Närpes

Forsberg Mikaela, Vasa

Granberg Johanna, Vasa

Hahtokari Carita, Kronoby

Harald Kariné, Nykarleby

Herlin Josefin, Malax

Häggström Pernilla, Vasa

Kivimäki Heidi, Vasa

Laukkonen Linda, Karleby

Långkvist Jenny, Närpes

Mård Daniela, Korsholm

Nurmela Micaela, Vasa

Nyby Josefine, Vasa

Pehrsson Sarah, Vårdö

Strandvall Emilia, Pedersöre

Sundström Jessica, Pedersöre

Wallvik Pia, Närpes

Ömossa Camilla, Korsnäs

 

Utbildningsprogrammet för det sociala området (Sosiaaliala), Åbo

Examen: Socionom (YH) (Sosionomi (AMK))

Aspvik Annina, Karleby

Blomqvist Sandra, Väståboland

Ehrnström Emma, Väståboland

Fagerlund Daniela, Väståboland

Friman Hanna, Åbo

Hagelberg Mikael, Helsingfors

Holmgren Anna, Åbo

Häger Rebecka, Larsmo

Jägerskiöld Janette, Kimitoön

Kemppainen Leila, Vasa

Liewendahl Sara, Väståboland

Lindberg Kaisa, Kyrkslätt

Mäkelä Lotta, Åbo

Romberg Christer, Åbo

Stens Marie, Larsmo

Tuominen Hanna, Åbo

Uggeldahl Elin, Kimitoön

Wahrman Linda, Borgå

Villman Emma, Pedersöre

 

Utbildningsprogrammet för utveckling och ledarskap (Kehittäminen ja johtaminen), Åbo

Examen: Sjukskötare (högre YH) (Sairaanhoitaja (ylempi AMK))

Jansson Gunilla, Jomala

 

Utbildningsprogrammet för skönhetsbranschen (Kauneusala), Vasa

Examen: Estenom (YH) (Estenomi (AMK))

Ekholm Jennie, Vasa

Nystedt Daniela, Raseborg

 

Utbildningsområde: Naturbruk och miljöområdet (Luonnonvara- ja ympäristöala)

 

Utbildningsprogrammet för skogsbruk (Metsätalous), Raseborg

Examen: Skogsbruksingenjör (YH) (Metsätalousinsinööri (AMK))

Savolainen Esa, Humppila

 

Utbildningsprogrammet för landskapsplanering (Maisemasuunnittelu), Raseborg

Examen: Hortonom (YH) (Hortonomi (AMK))

Nääppä Rea, Helsingfors

 

Utbildningsprogrammet för Integrated Coastal Zone Management, Raseborg

Examen: Bachelor of Natural Resources / Miljöplanerare (YH) (Ympäristösuunnittelija (AMK))

Giss Nenna, Björneborg

Ilyass Usman, Ghana

Komulainen Veera, Hangö

 

Utbildningsområde: Det naturvetenskapliga området (Luonnontieteiden ala)

 

Utbildningsprogrammet i informationsbehandling (Tietojenkäsittely), Raseborg

Examen: Tradenom (Tradenomi)

Molnár Martin, Raseborg

Pulkkinen Nico, Raseborg

Werling Rasmus, Helsingfors

 

Utbildningsområde: Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området

(Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)

 

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi (Liiketalous), Raseborg

Examen: Tradenom (Tradenomi)

Barman Anna, Raseborg

Kvarnström Malin, Sjundeå

Ronkainen Maarit, Salo

Selin Johan, Lojo

Söderström Malin, Raseborg

Westerlund Heidi, Ingå

 

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi (Liiketalous), Åbo

Examen: Tradenom (Tradenomi)

Johansson Markus, Åbo

Parman Christel, Åbo

Sundberg Jacob, Åbo

 

Utbildningsområde: Det humanistiska och pedagogiska området (Humanistinen ja kasvatusala)

 

Utbildningsprogrammet för medborgaraktivitet och ungdomsarbete (Kansalaistoiminta ja nuorisotyö), Åbo

Examen: Samhällspedagog (YH) (Yhteisöpedagogi (AMK))

Kietz Charlotta, Raseborg

Lahtinen Katja, Raseborg

Roms Ronja, Borgå

 

Utbildningsområde: Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen (Matkailu-, ravitsemis- ja talousala)

 

Utbildningsprogrammet för turism (Matkailu), Åbo

Examen: Restonom (YH) (Restonomi (AMK))

Furu Charlotta, Jakobstad

Heinrichs Mikael, Raseborg

Hyttinen Henrika, Åbo

Intonen Heidi, Väståboland

Lehtonen Maria, Åbo

Salonen Nikolai, Väståboland

Skog Sofia, Borgå

Söderlund Sara, Raseborg

Virkkala Katri, Väståboland

Gå till "Nyheter"