27.5.2011

Yrkeshögskolan Novia dimitterar 27.5.2011

Yrkeshögskolan Novia har 27.5.2011 dimitterat. Observera att postfixet (YH) och (högre YH) i examenstiteln hör till och uttrycker att det är fråga om en högskoleexamen (F352/2003).

Utbildningsområde: Teknik och kommunikation (Tekniikan ja liikenteen ala)

Examen: Ingenjör (YH) (Insinööri (AMK))
Utbildningsprogrammet för maskin- och produktionsteknik (Kone- ja tuotantotekniikka), Vasa
Bjolin Jan, Kronoby
Ek Christoffer, Malax
Granqvist Sebastian, Malax
Hautamäki Jani, Vörå
Myntti Stefan, Vasa
Nyberg Sara, Jakobstad
Sjöström Annika, Larsmo
Valkeinen Anders, Karleby

Utbildningsprogrammet för produktionsekonomi (Tuotantotalous), Vasa
Beijar Christina, Vasa
Enberg Martin, Korsnäs
Flink Ronny, Pedersöre
Granholm Johan, Vörå
Haglund Tomas, Malax
Häggblom Frans, Pedersöre
Maris Jonas, Närpes
Nordlund Sofia, Korsnäs
Nordman Robin, Vasa
Nynäs Stefan, Pedersöre
Stenfors Johan, Närpes

Utbildningsprogrammet för elektroteknik (Sähkötekniikka), Vasa
Ahlström Jonas, Malax
Back André, Malax
Björk Mathias, Karleby
Björk Dennis, Vasa
Blomqvist Susanne,  Nykarleby
Hautanen Mikael, Vörå
Inborr Dan, Pedersöre
Lehtosaari Mattias, Nykarleby
Lindstedt Dennis, Kristinestad
Nylund Johan, Pedersöre
Sandström Daniel, Jakobstad
Sundqvist Dennis, Pedersöre
Westö Johan, Vasa

Utbildningsprogrammet för informationsteknik (Tietotekniikka), Raseborg
Holmström Daniel, Raseborg

Utbildningsprogrammet för informationsteknik (Tietotekniikka), Vasa
Bertlin Patrik, Korsholm
Chen Yan, Kina
Franzén Johnny, Malax
Häggblom Susanna, Pedersöre
Masus Thomas, Närpes
Smeds Christoffer, Korsholm
Vik Christian, Korsholm

Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik (Rakennustekniikka), Vasa
Ahlbäck Mats, Vörå
Backström Oskar, Kronoby
Backström Tina, Pedersöre
Björklund Christian, Vörå
Enberg Carl-Otto, Raseborg
Granqvist Petter, Karleby
Mård André, Pedersöre
Nygård Kristoffer, Vörå
Sandström Matias, Nykarleby
Sjöblom Erik, Raseborg
Skutnabba Anders, Kronoby
Svens Emil, Vasa
Widdas Tobias, Nykarleby
Åkerman Anita, Korsholm

Utbildningsprogrammet för lantmäteriteknik (Maanmittaustekniikka), Vasa

Ek Emilia, Nykarleby
Rönnlund Christoffer, Vörå
Åbacka Thommy, Korsholm

Utbildningsprogrammet för miljöteknik (Ympäristötekniikka), Vasa

Forsman Jennifer, Pedersöre
Kaivo-Oja Paulina, Kristinestad
Rosendal Alexandra, Kristinestad
Skog Sanna-Sofia, Korsholm
Snellman Anna, Pedersöre
Söderlund Michael, Korsholm

Utbildningsprogrammet för teknologibaserat ledarskap (högre YH)
(Teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK)), Vasa
Examen: Ingenjör (högre YH) (Insinööri (ylempi AMK))
Backlund Leif, Vasa
Lång Johan, Vasa
Ollus Fredrik, Jakobstad
Ström Johan, Vörå
Timmerbacka Sem, Korsholm

Utbildningsområde: Kultur (Kulttuuriala)


Utbildningsprogrammet för bildkonst (Kuvataide), Nykarleby
Examen: Bildkonstnär (YH) (Kuvataiteilija (AMK))
Hodgkin Courtney, Vörå
Holmberg Zacharias, Närpes
Javén Sylvia, Väståboland
Koss Carolin, Tyskland
Lönnholm Oscar, Sibbo
Portin Emma, Esbo
Svanbäck Viktoria, Nykarleby

Utbildningsprogrammet i formgivning (Muotoilu), Nykarleby
Examen: Formgivare (YH) (Muotoilija (AMK))
Haals Andreas, Karleby
Lindholm Tobias, Raseborg

Utbildningsprogrammet i mediakultur (Viestintä), Nykarleby
Examen: Medianom (Medianoomi (AMK))
Annanpalo Timo, Uleåborg
Julin-Qvarnström Lisen, Raseborg
Kurikka Tuire, Nykarleby
Larsen Hanne, Norge
Lehtinen Lasse, Helsingfors
Schröder Ninnie, Sverige
Tokee Noora-Maija, Nykarleby
Varoma Linda, Helsingfors
Öjerson Charlotta, Sverige

Utbildningsprogrammet för musik (Musiikki), Jakobstad
Examen: Musikpedagog (YH) (Musiikkipedagogi (AMK))
Lassander Nina, Nykarleby
Lillmåns Caroline, Pedersöre
Sandvik Bernt, Nykarleby
Öhman Ulrika, Vasa

Examen: Musiker (YH) (Muusikko (AMK))
Gull Christian, Pedersöre
Kaikkonen Markus, Vasa
Wu Olivier, Kina

Utbildningsprogrammet i scenkonst (Esittävä taide), Vasa

Examen: Dramainstruktör (YH) (Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK))
Azémar Nora, Vasa
Edström Elias, Esbo
Eliasson Jenny, Raseborg
Helander Maria, Hangö
Heinonen Tuuli, Vasa
Ioannides Julia, Vasa
Johansson Julia, Vasa
Lihnell Charlott, Sverige
Pilotti Johansson Timothy, Sverige
Snellman Kristian, Vasa
Surma-aho Karoliina, Vasa

Utbildningsområde: Social-, hälso- och idrottsområdet  (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)


Utbildningsprogrammet för vård (Hoitotyö), Vasa

Examen: Sjukskötare (YH) (Sairaanhoitaja (AMK))
Bergman Hanna, Lovisa
Björkqvist Ann-Sofie, Korsholm
Blomberg Anne-Marie, Korsholm
Dinh Thi, Vasa
Enholm Ing-Marie, Vasa
Eriksson Minna, Korsholm
Geberg Gunilla, Malax
Granqvist Eivor, Korsholm
Häggqvist Lena, Vasa
Kahra Lea, Seinäjoki
Knuts Nina, Vasa
Källman Sofia, Vasa
Lillås Eivor, Kristinestad
Martois-Niemelä Heidi, Korsholm
Ohls Anne, Korsholm
Puiras Heidi, Vörå
Rodas Margareta, Korsholm
Sandbacka Jonas, Vasa
Streng Johanna, Korsholm
Westerlund Christina, Kristinestad
Östman-Brådd Beatrice, Närpes

Examen: Hälsovårdare (YH) (Terveydenhoitaja (AMK))
Ahlberg Jessica, Karleby
Bjurs Karolina, Malax
Ek Pernilla, Närpes
Hannus Martina, Närpes
Jaakkola Riina, Jakobstad
Järvinen Anna, Korsholm
Kalberg Jane, Närpes
Kung Mikaela, Jakobstad
Lillthors Emily, Malax
Mård Anna, Pedersöre
Mäenpää Elina, Kaskö
Nars Sofia, Jakobstad
Pynnönen Maria, Borgå
Sjöström Jenny, Vasa
Ström Lina, Närpes

Utbildningsprogrammet för det sociala området (Sosiaaliala), Vasa
Examen: Socionom (YH) (Sosionomi (AMK))
Ekholm Jenny, Vasa
Engström Rasmus, Väståboland
Sjöberg Cecilia, Vasa

Utbildningsområde: Naturbruk och miljöområdet  (Luonnonvara- ja ympäristöala)


Utbildningsprogrammet för landskapsplanering (Maisemasuunnittelu), Raseborg
Examen: Hortonom (YH) (Hortonomi (AMK))
Pihko Jekaterina, Helsingfors

Utbildningsområde: Det naturvetenskapliga området (Luonnontieteiden ala)


Utbildningsprogrammet i informationsbehandling (Tietojenkäsittely), Raseborg
Examen: Tradenom (Tradenomi)
Carstens Dick, Hangö

Utbildningsområde: Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området   (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)                                                         

             
Utbildningsprogrammet i företagsekonomi (Liiketalous), Raseborg
Examen: Tradenom (Tradenomi)
Herrlin Nina, Hangö

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi (Liiketalous), Åbo

Examen: Tradenom (Tradenomi)
Grönberg Micaela, Åbo
Hellberg Mathias, Åbo
Hjort Ted, Raseborg
Mikkonen Tanja, Lojo
Tram Vinh, Åbo

Gå till "Nyheter"