13.4.2011

Vårdstuderande från Åbo på intensivkurs i Grekland

Åtta sjukskötarstuderande från utbildningsprogrammet vård i Åbo deltar i en Erasmus intensivkurs i Grekland Thessanoniki den 4-15.4.2011. Kursen OPENN som står för Old people in Europe - new needs handlar om äldre befolkningen i Europa. Hur kan vi svara på de utmaningar som vi står inför. Studerande kommer att arbeta i grupper med representanter från olika länder och vi försöker skapa nya metoder att jobba med. På fredag presenterar grupperna resultatet av grupparbetet. Även studerande från Belgien, Portugal, England och Grekland deltar i kursen.

Erasmuskurserna har som mål att studerande förutom substanskunskap inom sitt område skall få kulturell upplevelse. I kursen är kvällsprogrammen obligatoriska och studerande från alla länder ansvarar turvis för programmet. När det engelska teamet ordnade Rounders "boboll" utsågs Ari Hietola (liggande) från Åbo som bästa spelare. På bilden har du hela finska teamet efter matchen i Thessaloniki.

Övre raden från vänster Fanny Ekholm, Sofie Strandell, Mikaela Sjöstrand.Nedre raden Bodil Julin (lektor) Henrika sjöholm, Martina Mölsa, Petra Westerlund, Maria Blomqvist och Barbro Österberg (lektor)

Gå till "Nyheter"