13.3.2020

Undervisning flyttas gradvis till nätet

bild på dörr

Yrkeshögskolan Novia har beslutat att i förebyggande syfte, gradvis flytta över undervisningen till mera distansarbete och nätförlagd undervisning. Det gäller för alla campus. Syftet är att färre studerande och personal ska samlas vid campus och därför minska risken för smittspridning. Campusen stängs inte och verksamheten fortsätter som normalt så långt som möjligt.

Utbildningsledarna ansvarar för att studerande får information om vilken undervisning som flyttar till nätet och med vilken tidtabell. Fr.o.m. måndag 16.3 distansarbetar också en del av personalen.

Yrkeshögskolan Novia har även infört direktiv som innebär att personal och studerande som vistats utomlands måste arbeta på distans i 14 dagar efter hemkomst. Inga större besök eller mässor ordnas heller på campusområdet.

Yrkeshögskolan Novia uppmanar till god handhygien.

Personal och studerande informeras på intranätet och per epost. 

Tilläggsuppgifter: 
Katja Luomaranta, arbetarskyddchef, tel. 0400567889
Kjell Heir, förvaltnings- och personaldirektör, tel 0505383502

Avsändare: 
Caroline Lång, informatör

Gå till "Nyheter"