19.2.2019

Sjukskötarstuderande har gjort filmer inom säker läkemedelsbehandling

CJ0B0677

Som en del av Fimeas nationella tema inom säker läkemedelshantering har andra årets sjukskötarstuderande i Vasa gjort temafilmer inom en kurs inom fördjupad läkemedelsbehandling. Filmerna kan ses på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas Youtube-kanal.

Medicinutdelning till fel patient


Säker läkemedelsbehandling

Gå till "Nyheter"