29.11.2018

Kungörelse från Studerandekåren Novium vid Yrkeshögskolan Novia

Studerandekåren Noviums fullmäktige höll sitt konstituerande möte 28.11.2018.

Till fullmäktiges ordförande valdes Jenny Sandberg (Sjukskötare, Åbo). Till vice ordförande valdes Jasmine Malm (Barnmorska, Vasa) och Kevin Hägglund (Skogsbruksingenjör, Raseborg).

Under mötet valdes ny styrelse för verksamhetsåret 2019:

Styrelseordförande 2019: Sharie Sveholm (Företagsekonomi, Åbo)
Övriga styrelsemedlemmar är:
Felix Karlström (Produktionsekonomi, Vasa)
Eliina Sarinko (Socionom, Vasa)
Jonny Skogberg (Maskin- och produktionsteknik, Vasa)
Tobias Nygård (Musikpedagog, Jakobstad)
Linda Johans (Företagsekonomi, Åbo)
Milla Urvas (Leadership and service design, Åbo)

 

 

 

 

Gå till "Nyheter"