17.10.2011

Finlandssvenska instrumentfonden utlånar instrument

Finlandssvenska instrumentfonden utlånar efter ansökan och provspelning följande instrument för en treårsperiod.

Violin Eero Haahti, 2007 (genast ledig)
Cello
Eero Haahti, 2007 (ledig mars 2012)
Cello Vincenzo Postiglione, 1914 (ledig mars 2012)
Kontrabas anonym tjeckisk byggare, 1950-1970 (genast ledig), 5-strängad
Cembalo Stig Lundmark, 2007 (genast ledig), tvåmanualig flamländsk modell

Den fritt formulerade ansökan riktas till:
Finlandssvensk instrumentfond/
Yrkeshögskolan Novia
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Ansökan skall vara inlämnad senast 2.12.2011 kl. 16.00

På basen av ansökan kallas sökande till provspelningstillfälle i Jakobstad måndagen den 12 december kl. 13.00.

Ytterligare information fås från instrumentfondens ordförande, Dan Lönnqvist, tfn 050 517 0543, dan.lonnqvist@novia.fi

Gå till "Nyheter"