28.4.2020

eAMK: Corona tvingade yrkeshögskolorna till ett digisprång – eAMK gav fart i början

pojke jobbar på i-pad

I mars 2020 upplevde vi en historisk stund när yrkeshögskolornas undervisning överfördes till nätet på ett ögonblick. Samtidigt kartlades yrkeshögskolefältets beredskap att övergå och eventuella problemområden intensivt. Det konstaterades att digipedagogiskt stöd finns väl tillgängligt, e-lärande är redan vardag för de flesta och att inga större problem har upptäckts åtminstone inledningsvis. Det verkar som om farten och beredskapen för ett digisprång har samlats nästan obemärkt under årens lopp, och själva språnget var överraskande kort.

eAMK har redan under tre års tid lagt grunden för yrkeshögskolornas digisprång genom att producera yrkeshögskolornas gemensamma utbud av digitala kurser, utveckla arbetsredskap för digital pedagogik och undersöka ekosystem för inlärande. Det mest konkreta resultatet av arbetet är portalen CampusOnline.fi som samlar 23 yrkeshögskolors utbud av digitala kurser. CampusOnline gör det möjligt att avlägga studieperioder helt och hållet på nätet. Studieperioderna är kostnadsfria för studerande som avlägger en examen och för utbytesstuderande. Merparten av utbudet är också tillgängligt för alla att studera, antingen med eller utan eller kostnader via den öppna yrkeshögskolan.

Webbstudier via CampusOnline har gett studerande mångsidiga fördelar.

– Studierna via CampusOnline har snabbat upp mina studier. Via portalen har jag kunnat samla studiepoäng från de kurser som jag upplever att jag har nytta av i framtiden, såväl i studier som i arbetslivet, berättar Marjo Telkkälä, studerande vid yrkeshögskolan Laurea.

Via CampusOnline har 110 000 studiepoäng avlagts under 2019. Talet motsvarar cirka 500 examina och utgör 77 procent av alla poäng som högskolorna producerar i samarbete.

– Uppskattningsvis har 15 000 studerande utfört studier via CampusOnline och 95 procent av yrkeshögskolestuderandena känner till tjänsten. På hösten 2020 startar ett pilotprojekt tillsammans med fackförbundet PRO, där utbudet även öppnas upp för personer i arbetslivet. Webbstudier möjliggör utveckling och uppdatering av kunnande flexibelt även vid sidan av arbetet. Det finns även samarbetsplaner med andra fackförbund, avslöjar Paula Tyrväinen, projektchef vid JAMK.

Det digipedagogiska kunnandet har utvecklats långsiktigt

Utvecklandet av det digipedagogiska kunnandet blev en central verksamhet inom eAMK-projektet. Kvalitetskriterierna för webbutföranden som publicerades 2017 används nu i alla yrkeshögskolor. I den landsomfattande eller yrkeshögskolespecifika digipedagogiska förberedelsen för dessa deltog nästan 1 000 lärare.

För webbstudierna måste även de studerande behärska en stor mängd elektroniska system. Som stöd för de studerande har man skapat eller håller på att skapa digistartpaket i nästan alla yrkeshögskolor. I slutet av 2019 hade redan över 8 000 studerande utnyttjat de skapade digistartpaketen.

– Ett sådant startpaket är verkligen användbart innan man inleder studierna. Jag kommer säkerligen att gå igenom paketinnehållet flera gånger, gläder sig en studerande som gett feedback anonymt.

Anvisningar, handböcker och arbetsredskap som skapats för handledningen och mentorvägledningen som sker i de studerandes digitala omgivning är i användning eller planeras tas i bruk i nästan alla yrkeshögskolor.

Resultatet av eAMK-arbetet i yrkeshögskolorna:

  • 23 yrkeshögskolor, 1 308 studieperioder och 109 955 utförda studiepoäng i CampusOnline-portalen 2019
  •  Kvalitetskriterierna för webbutföranden har tagits i bruk i alla yrkeshögskolor
  • Verksamhetsmodellen eStudietjänster utnyttjas i 6 yrkeshögskolor
  • I den landsomfattande digipedagogiska förberedelsen deltog cirka 160 lärare och i yrkeshögskolornas egna förberedelser över 750 lärare
  • I lärandeanalysens cMOOC-studieperiod deltog över 500 deltagare och studieperioden fortsätter genom APOA-projektet
  • Digitalt startpaket för studerande används i 12 yrkeshögskolor
  • Digihandledningsstigen och -materialen används i 9 yrkeshögskolor
  • Verksamhetsmodellerna för digital mentorering och kvalitetskriterierna för digital mentorering ur den studerandes, högskolans och arbetslivets synvinklar används i 5 yrkeshögskolor
  • Sex kunskapsmärken som 5 yrkeshögskolor utnyttjar som en del av sina egna märken
  •  Forskningsresultat gällande ekosystem för lärande och arbetslivssamarbete

Mer information:
Rika Nakamura, projektkoordinator
fornamn.efternamn@jamk.fi
tfn 050 524 0725
JAMK University of Applied Sciences

Paula Tyrväinen, projektchef
fornamn.efternamn@jamk.fi
tfn 040 530 9231
JAMK University of Applied Sciences

 

Gå till "Nyheter"