5.11.2019

Dimission vid Campus Vasa 20.12

IMG 5795 copy2

Varmt välkommen till Yrkeshögskolan Novias dimission vid Campus Vasa!

Tid: 20 december 2019 kl. 9.00
Plats: Vasa universitet, auditoriet Levón
Konferencier: Utbildningsansvarig i företagsekonomi Anna-Lena Berglund

P R O G R A M

Välkomsthälsning

Musik

Dimissionstal
Arja Tuomaala, Chefsöverskötare Vasa centralsjukhus

Betygs- och stipendieutdelning, löftesgivning

Musik

Studerandekåren Novium
Studerandeföreningen N.U.D. r.f.

Musik
Nu tändas tusen juleljus 

Kaffeservering, Torget i Alere

Gå till "Nyheter"