13.9.2011

Christian Nelson vald till ordförande i Finlands Svenska Biblioteksförening

Finlands Svenska Biblioteksförening är en ideell förening, ett samlande organ för alla anställda vid allmänna, yrkeshögskole- och vetenskapliga bibliotek, biblioteksstuderande, förtroendevalda samt övriga intresserade. Medlemsantalet uppgår till ca 300. FSBF ger ut en medlemstidning Bibban, och anordnar årligen studieresor och diskussioner. Årligen samlas medlemmarna till en tvådagarskonferens, turvis i södra Finland och i Österbotten.  

Finlands Svenska Biblioteksförening valde vid sitt årsmöte i Lovisa senaste vecka pol.mag Christian Nelson till ny ordförande från 2012. Christian arbetar vid Tritonia i Vasa.

Gå till "Nyheter"